Goudse torens

De vier belangrijkste torens in de binnenstad van Gouda in beeld gebracht.
(foto's 2006/2007 © Jan Lafeber)1. Barbaratoren

De Barbaratoren is gelegen op de hoek van de Kuiperstraat en de Keizerstraat. Oorspronkelijk maakte deze toren deel uit van de kapel van het Sint-Barbaragasthuis, die na de reformatie in onbruik is geraakt. Thans resteert slechts de toren. Opvallend is de wijzerplaat, die slechts één wijzer heeft om de uren aan te geven. De bijnaam van de toren "de malle toren" is ontstaan omdat op een dag het defecte raderwerk bleef doorslaan.

2. Gouwekerk

De neo-gotische St. Jozefkerk of Gouwekerk aan de Hoge Gouwe werd in het begin van de twintigste eeuw gebouwd naar een ontwerp van de Goudse architect C.P.W. Dessing voor de Sint Jozefparochie (een voortzetting van de rooms-katholieke statie van de Minderbroeders).
De kerk is in 1979 verkocht aan de stichting Johan Maasbach Wereldzending. De toren van de kerk is - met een lengte van 80 meter - de hoogste toren van de stad.
3. St. Janskerk

De Grote- of St.Janskerk bevindt zich in het centrum van de stad nabij de Markt. De kerk is wereldberoemd om zijn gebrandschilderde ramen. De kerk is twee keer (in 1361 en 1481) in vlammen opgegaan. In 1552 werd de toren door de bliksem getroffen en liep de kerk grote schade op. Daarna is de kerk hersteld en werden in de jaren erna de glas-in-lood-ramen geplaatst. De bekendste glazeniers waren de gebroeders Dirk en Wouter Crabeth.
4. Vrouwetoren

De Vrouwetoren, gelegen op de hoek van de Nieuwehaven en de Vrouwesteeg, maakte evenals de Barbaratoren, oorspronkelijk deel uit van een groter complex nl. de Onze-Lieve-Vrouwekerk van de Rozenkransbroederschap. De kerk is in 1493 gebouwd, maar werd na de reformatie in 1585 gesloopt. In 1754 werd de toren geheel ommanteld en kreeg hij zijn huidige aanzien.

Bronnen :
"Gouda, stad van kerken, kapellen en torens", door N.D.B. Habermehl,  uitg. Stichting Open Monumentendag Gouda, 1991.
"Op gewijde grond gebouwd", door Henkjan Sprokholt en Henny van Dolder-de Wit, uitg. Stichting Open Monumentendag Gouda, 2005.
Zie ook: Goudse singels en grachten

Zie ook : Goudse molens


Zie ook: Goudse straten

Zie ook: Goudse steegjes

Zie ook: Goudse Glazen

terug naar homepage