Waarschuwing!!!Vandaag - 16 september 2005 - ontving ik een aanbieding om voor € 49,95 de kroniek van het oude geslacht Lafeber aan te schaffen.
Het aanbod werd gedaan door ene Willem Lambertus, voorzitter Stichting Genealogie Nederland.
Voor de praktijken van deze 'heer' is al breed gewaarschuwd,
Een paar voorbeelden hiervan treft u hieronder aan.
Voor u als lezer : u bent dus gewaarschuwd!!


Waarschuwing door de Consumentenbond :

Nieuwsbericht
Pas op voor unieke "kroniek" van Stichting Genealogie Nederland
16 september 2005
De Consumentenbond krijgt veel vragen van leden over de betrouwbaarheid van de Stichting Genealogie Nederland.
Advies van de Consumentenbond: ga niet in op hun aanbod.

De Stichting Genealogie Nederland biedt een zogenoemd kroniek aan over de ontwikkeling van uw voorgeslacht en familienaam.
Het boek wordt aangeprezen met een gelimiteerde voorverkoop en is met ruim 35% korting te bestellen.

Deze stichting is al eerder veroordeeld vanwege oplichtingspraktijken.
Al in 2004 kwamen kopers van zo'n "kroniek" bedrogen uit.
Zij ontvingen niets anders dan zeer algemene en onvolledige informatie die bijna voor elke familienaam hetzelfde bleek.

Voor betrouwbare informatie over uw voorgeslacht is de er de site van het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl) of de Nederlandse Genealogische Vereniging (www.ngv.nl).

Waarschuwing door het Centraal Bureau voor genealogie :
    
Sinds midden juli kregen vele Nederlanders een brief van de Stichting Genealogie Nederland, over 'de interessante geschiedenis' van hun 'oude geslacht'.
Er is alle reden om ernstig te twijfelen aan deze aanbieding.

De brief is ondertekend door W[illem] L.J.J. Pince v[an] d[er] Aa. Sinds kort ondertekent hij als Willem Lambertus.

Hij heeft 'na een grondige inventarisatie besloten de interessante geschiedenis van uw naam [let op, uw naam] in boekvorm uit te brengen.'

De brief lijkt veel op brieven die tussen 1993 en 2001 verspreid werden door een Rotterdamse boekhandelaar.
Die leverde een lijst van genealogische gegevens (zonder onderling verband, tenzij bij toeval), een adreslijst (een lijst van telefoonabonnees met de naam van de cliënt) en een willekeurig familiewapen met de familienaam van de klant als onderschrift.

Pince is ook actief in België, Duitsland en Engeland.
Gezien de ervaringen daar belooft de aanbieding niet veel goeds!
Voor meer informatie kunt u de tekst downloaden van een artikel over de Stichting Genealogie Nederland dat in het najaarsnummer van ons kwartaalblad Genealogie is verschenen.

Stichting Genealogie Nederland. Een nieuwe 'Heraut'? (zie : twee artikelen in Genealogie, kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie).


Uit : BN/De Stem - vrijdag 16 september 2005

Genealoog kapt weer stambomen

Door Frank Lambregts

Vrijdag 16 september 2005 - Of ik voor slechts 49,95 euro belangstelling heb in de interessante uitgave ‘De Kroniek van het oude geslacht Lambregts’?
En of ik er ook niet gratis een oud familiewapen bij wil hebben, waarop de stamboomonderzoeker per ongeluk is gestuit?
Nou, nee. Dit ruikt wel heel erg naar oplichting.
Maar je zult ze de kost moeten geven; de mensen die er in trappen.
Vandaar dat het Centraal Bureau voor de Genealogie ernstig waarschuwt tegen deze oplichtingspraktijken.

De beruchte stamboom-oplichter Willem Lambertus, alias Willem L.J.J. Pince, is weer actief.
Duizenden Nederlanders zijn weer benaderd over zijn ‘aanbieding’: een te boek gestelde familiegeschiedenis en een ‘prachtig familiewapen’.

In België zijn destijds 20.000 mensen op een dergelijk aanbod ingegaan, wat ‘Willem Lambertus’ een een miljoen euro opleverde.
Willem Lambertus belooft dat in mijn familiekroniek ook mijn eigen naam, als nazaat van dit oude geslacht zal voorkomen.

Wie wil zoiets nou niet?

Nou ja, mijn familie heeft zelf ooit ook genealogisch onderzoek gedaan.
En bij dat onderzoek naar dit hardwerkende Brabantse boerengeslacht is men nooit op zoiets als een familiewapen gestuit.
Willem Lambertus moet behoorlijk geniaal zijn dat hij het gevonden heeft, want het bestaat gewoon niet.

Lambertus verzendt zijn aanbiedingen in op naam gestelde brieven.
Voor een bedrag van 50 euro kan de geadresseerde de geschiedkundige ontwikkeling van zijn geslacht en familienaam ontvangen.

Daar wordt gratis een familiewapen bijgeleverd, dat voor 15 euro wordt ingelijst in massief hout.

De afzender, Willem Lambertus, ‘voorzitter van de Stichting Genealogie Nederland', verzond eerder soortgelijke brieven, toen onder de naam Willem L.J.J. Pince van der Aa, ook voorzitter van de Stichting Genealogie Nederland (niet te verwarren met het Centraal Bureau voor de Genealogie).

Maar Lambertus, alias Pince, is een oplichter en al twee keer eerder veroordeeld.

In 1997 werd hij, een boekhandelaar met een zaak in Rotterdam, in hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot een boete van 25.000 gulden waarvan vijftienduizend voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

In november 2004 werd hij door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, met een boete van vijftienduizend euro en een verbod handel te drijven in België gedurende vijf jaar.
Pince van der Aa is zelfs in Duitsland en Engeland actief geweest als verkoper van nepstambomen.
In Duitsland werkte hij onder de naam Wilhelm von der Aa en in Engeland onder de naam William Pince Publishers.
Daar kreeg hij een waarschuwing van de nationale consumentenorganisatie wegens misleidende reclame.

Het lijkt de man niet te stoppen.
Zijn handelswijze is telkens gelijk.
Hij stelt genealogie als levenswerk te beschouwen en zegt tijdens zijn onderzoekingen telkens op de naam van de geadresseerde te zijn gestuit, dat hij het geheel zo interessant vindt, dat hij besloten heeft zijn bevindingen te boek te stellen.
De ontvanger van zijn brief is de gelukkige die mee mag profiteren: voor 49,95 (normaal 77 euro!) krijgt de snelle intekenaar de geschiedkundige ontwikkeling van zijn of haar familie in een mooi boekwerk.

Plus dus eventueel wapen in een houten lijst.
Hoe goedwillend hij ook lijkt te zijn, je zult hem nooit persoonlijk kunnen bedanken.
Hij heeft geen adres, geen telefoon en geen e-mail.

De 47-jarige Lambertus of Pince wil dus vooral onzichtbaar blijven.
Zijn stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

Pince staat te boek als voorzitter en is de enige zelfstandig bevoegde bestuurder.
Op zijn adres aan de Broekweg 70 in Leidschendam-Voorburg is geen telefoonaansluiting geregistreerd.

Het nummer dat de Kamer van Koophandel op dat adres in haar registers heeft, blijkt afgesloten.

Geïnteresseerden in zijn aanbieding kunnen ook telefonisch (20 cent per minuut) een bestelling plaatsen.

De dame die opneemt weet van niets. „U kunt hier alleen een bestelling plaatsen.
Wij weten verder niets. Oplichting zegt u?
Wij weten verder niets.“

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 16-09-2005
Oplichter ook actief in andere landen

Enkele jaren geleden is eenzelfde brief in België verspreid, echter onder de naam van Antiquariaat Historique.
Dat bleek een te Leidschendam opgerichte Antilliaanse vennootschap te zijn, met als directeur Pince van der Aa.

Zo’n 20.000 mensen gingen toen in op de aanbiedingen om stamboommateriaal en een familiewapen te kopen, maar zij kwamen bedrogen uit met wat algemene en onjuiste informatie.
Voor de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde reden om tezamen met de gedupeerden Pince van der Aa aan te pakken.
In november werd hij door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, een forse boete en het verbod om nog handel te mogen drijven in België.

Plomp van het CBG wroette ook in de buitenlandse activiteiten van Pince van der Aa.
Hij ontdekte dat in 2002 door hem uitgeverij Steinadler Verlag werd opgericht, waar hij mensen brieven schreef onder de naam Wilhem von der Aa.
De inhoud van de brieven was gelijk aan de brieven die nu in Nederland zijn verspreid.
Ook daar voelden veel Duitsers zich bedrogen en waarschuwden genealogische verenigingen en consumentenorganisaties voor de praktijken.
In februari van dit jaar begon de Staatsanwaltschaft van Munster een onderzoek.
In Engeland gebeurde hetzelfde.
Als William Pince van Pince Publishers stuurde Pince van der Aa aanbiedingen de deur uit die veel verontwaardiging opleverde.
Ondanks veroordelingen en de aanhoudende stroom klachten gaan de activiteiten door.
Het wachten is op aanklachten en juridische stappen in Nederland.
‘Dat zal binnenkort wel duidelijk zijn', zegt Plomp.
Verschillende genealogen en het CBG hebben bestellingen gedaan na een mailing van 15 juli en volgens die mailing zal dezer dagen de levering zijn.
Dan kan precies worden beoordeeld hoe onbetrouwbaar het genealogisch materiaal is en of de Stichting Genealogie Nederland met voorzitter Willem Lambertus alias Pince van der Aa kan worden aangepakt.

Pince van der Aa is niet bereikbaar voor commentaar.
Volgens de Kamer van Koophandel is zijn stichting als 'Maatschappij- en geesteswetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk'gevestigd aan de Broekweg in Leidschendam.
De telefoonaansluiting is daar inmiddels opgeheven, meldt KPN.
Op zijn brieven meldt Pince van de Aa dat zijn stichting is gevestigd aan het Koningin Julianaplein in Den Haag.
Dat adres is echter het adres van het postkantoor, waar de stichting een postbus heeft gehuurd.
De medewerksters van de afdeling besteldienst zeggen dat hij nooit telefonisch bereikbaar is, ‘vanwege grondig stamboomonderzoek in de buitendienst’.


Uit : Dagblad van het Noorden - zaterdag 17 september 2005

Stamboomoplichter ook actief in Noorden

Groningen - Stamboomoplichter Willem Lambertus is weer actief.
Duizenden Nederlanders, ook velen in het Noorden, zijn benaderd over een 'aanbieding': een te boek gestelde familiegeschiedenis en een familiewapen-in-lijst.
Allemaal oplichting.
Het Centraal Bureau voor de Genealogie wordt overspoeld met telefoontjes en waarschuwt inmiddels op zijn site tegen de oplichter.

Lambertus verzendt zijn aanbiedingen in op naam gestelde brieven.
Voor een bedrag van 50 euro kan de geadresseerde de geschiedkundige ontwikkeling van zijn geslacht en familienaam ontvangen.
Voor nog eens 23 euro wordt daar een familiewapen bijgeleverd, dat voor nog eens 15 euro wordt ingelijst in massief hout.

De afzender, Willem Lambertus, 'voorzitter van de Stichting Genealogie Nederland', verzond eerder soortgelijke brieven, toen onder de naam Willem L.J.J. Pince van der Aa, ook voorzitter van de Stichting Genealogie Nederland. Maar Lambertus, alias Pince, is een oplichter en al twee keer eerder veroordeeld.
Het lijkt de man niet te stoppen.

De handelwijze is telkens gelijk.
Hij zegt tijdens zijn onderzoekingen telkens op de naam van de geadresseerde te zijn gestuit en heeft zijn bevindingen te boek gesteld.
De briefontvanger mag profiteren: voor 49,95 (normaal 77 euro!) krijgt de snelle intekenaar de geschiedkundige ontwikkeling van de familie in een mooi boekwerk.
Plus dus eventueel wapen in een houten lijst.
Geheel gratis krijgt de intekenaar een boekje over de grondbeginselen van stamboomonderzoek.
Zo'n boekje is handig, want de gretige intekenaar krijgt na het overmaken van het geld helemaal niets.

Ook nu weer blijkt de 47-jarige Lambertus of Pince vooral onzichtbaar te willen blijven.
Zijn stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.
Op zijn adres aan de Broekweg 70 in Leidschendam-Voorburg is geen telefoonaansluiting geregistreerd.
Het nummer dat de Kamer van Koophandel op dat adres in de registers heeft, blijkt afgesloten.
Geïnteresseerden in zijn aanbieding kunnen ook telefonisch (20 cent per minuut) een bestelling plaatsen.
De dame die opneemt. 'U kunt hier alleen een bestelling plaatsen. Wij weten verder niets. Oplichting zegt u? Wij weten verder niets.'


Uit : Noordhollands Dagblad - vrijdag 16 september 2005

Consumentenbond waarschuwt voor stamboombrief

Van onze verslaggever

Alkmaar - De Stichting Genealogie Nederland is nu ook in deze regio actief.
Verschillende adressen hebben een brief in de bus gehad (of krijgen die nog) waarin een aanbod wordt gedaan om in te tekenen op een kroniek waarin het oude geslacht van de familienaam wordt vermeld.
De Consumentenbond raadt iedereen aan niet op het aanbod in te gaan.

,,Die stichting biedt een zogenoemd kroniek aan over de ontwikkeling van uw voorgeslacht en familienaam.
Het boek wordt aangeprezen met een gelimiteerde voorverkoop en is met ruim 35% korting te bestellen. Maar deze stichting is al eerder veroordeeld vanwege oplichtingspraktijken.
Al in 2004 kwamen kopers van zo'n 'kroniek' bedrogen uit.
Zij ontvingen niets anders dan zeer algemene en onvolledige informatie die bijna voor elke familienaam hetzelfde bleek'', aldus de Consumentenbond.

De gewraakte brief is ondertekend door Willem Lambertus, voorzitter van de stichting.
In werkelijkheid blijkt het te gaan om de Nederlander Wilhelmus Pince van der Aa, die al eerder actief was op dit gebied.

De praktijken van deze Van der Aa hebben zich al uitgestrekt tot België, Duitsland en Engeland.
Vorig jaar is hij in Brussel veroordeeld tot een jaar cel en 5000 euro boete wegens oplichterij.


Uit : Tros "Opgelicht" - uitzending 4 oktober 2005

De afgelopen maanden ontvingen tienduizenden huishoudens een brief van De Stichting Genealogie Nederland.
De voorzitter van de Stichting noemt zich Willem Lambertus, maar heet in werkelijkheid Pince van der Aa.
In de brief schrijft de Leidschendammer dat hij tijdens tientallen jaren van intensief voorouderlijk onderzoek in talloze archieven regelmatig op uw familienaam is gestuit en dat hij heeft besloten de geschiedenis van uw familienaam in boekvorm uit te brengen.
Opgelicht dook in het verleden van de zogenaamde genealoog uit Leidschendam en dat leverde opzienbarende feiten op.
Miljoenen Duitsers, Engelsen en Belgen hebben namelijk ook al kennis gemaakt met de praktijken van de Hollandse stamboomdeskundige, met onder andere een veroordeling wegens oplichting tot gevolg.
Uiteraard ging Opgelicht verhaal bij hem halen.


Uit : Tros "Opgelicht" - uitzending 25 oktober 2005

Stichting Genealogie Nederland
De stamboomoplichter Pince van der Aa/ Willem Lambertus heeft het er maar druk mee.
Deze week ontvingen mensen een brief waarin hij zegt: “Helaas is door een technische storing in ons ordersysteem momenteel niet duidelijk of u een familiekroniek bij ons heeft besteld”.
Vervolgens komt er een overzichtje van uw bestelling en betalingswijze.
Het verzoek is om de brief voor akkoord te tekenen en retour te zenden.
Dan: “zal worden begonnen met de productie en heeft u uw order voor het eind van november in huis”.

Mocht u uw bestelling willen annuleren dan kunt u het beste een brief sturen waarin u meldt dat na berichtgeving in de media blijkt dat de producten die Lambertus stuurt niet conform uw bestelling zijn, en dat u daarom de overeenkomst wilt ontbinden.

Uit : Trouw -  Oplichterij met genealogie - 7 oktober 2005
door Rob Schouten

Mijn moeder aan de lijn met de mededeling dat ze nu toch een mooi aanbod in de bus had gekregen; van de Stichting Genealogie Nederland, die het geslacht Schouten had onderzocht.
Voor 49,95 kon ze een boek kopen met daarin ’De kroniek van het oude geslacht Schouten’, gebaseerd op ’tientallen jaren van intensief voorouderlijk onderzoek in talloze archieven’.

Wijzelf zouden er ook in staan, beloofde de voorzitter, een zekere W.L.J.J. Pince van der Aa.
Zijn fijne dubbele naam had hem weliswaar niet belet iets raars op te schrijven (want ’voorouderlijk onderzoek’ lijkt me toch heus onderzoek door voorouders gedaan en niet door meneer Pince van der Aa), maar dat zal de meeste geadresseerden worst wezen.
Die willen nu eindelijk wel eens weten hoe het zit met opa en oma en nog verder, en of ze misschien van een baron in de buurt afstammen.

Ik houd me al jaren bezig met genealogie, een onschuldig en vriendelijk tijdverdrijf dat heel wat mensen van de straat houdt, en een familie zonder overspannen verhalen ben ik nog nooit tegengekomen.
Bij ons bijvoorbeeld ging het gerucht dat er ergens een kasteeltje in Noord-Frankrijk was en dat onze voorzaten afstamden van zigeuners – kijk maar naar de ogen van je tantes!
Allemaal onzin: de Schoutens waren dagloners in de buurt van Wijk bij Duurstede en haalden op geen enkele wijze het nieuws en ook onder mijn verdere voorouders bevinden zich geen uitschieters, behalve dan misschien die slager die een klant achterna liep, schreeuwende ’Waer is dien schelm, ick wil hem doodt steecken’.

Maar genealogie is typisch een gezonken cultuurgoed.
Vroeger was het voorbehouden aan edellieden en patriciërs die er hun status mee poogden te bevestigen, maar in de geëmancipeerde 20ste eeuw drong het tot Jan met de pet door dat hij toch heus evenveel voorouders bezat als de koningin.
Op deze verse honger naar voorgeslacht speelt de Stichting Genealogie Nederland in met flauwekul-stamboompjes die ze zelf in elkaar heeft geflanst en waar geen enkel archiefstuk aan te pas is gekomen.
„Niet doen!”, zei ik dus tegen mijn moeder, die het bijgeleverde wapen al haast aan de muur zag hangen.
Oké, jongen, zei ze verstandig en teleurgesteld.
Inmiddels haalde deze vorm van oplichterij het tv-programma ’Radar’ en kregen we ook de oplichter zelf te zien, voor zijn woning te Leidschendam.

Hij was vanzelfsprekend onaangenaam verrast door de camera en de mededeling dat nogal wat mensen verdriet van zijn activiteiten hadden, en baande zich morrend met zijn vrouw, die blijkens haar zeggen ’er allemaal niks van af wist’, een weg naar binnen.
En o ja, hij zou zijn advocaat eropaf sturen.
Het was Nederlandse truttigheid in optima forma, een oplichter die de onnozelaars om zich heen iets van nul en generlei waarde aanbiedt en zich uit de voeten maakt als de koddebeier eraan komt.
Door mijn wimpers zag ik mijn voorouders rond de kwakzalver staan.


Uit : AD - Oplichter aangevallen in eigen woning - 13 oktober 2005

LEIDSCHENDAM
Bij de woning van de Leidschendamse Willem Pince Van der Aa (47), de van oplichting verdachte stamboomverkoper, is in de avond van 12 oktober een ampul met een onbekende stof kapot getrapt en in zijn woning terecht gekomen.
De man werd onder bedreiging in zijn slaapkamer opgesloten waarna de woning werd doorzocht. Eerder deze week op maandag 10 oktober werd de man eveneens in zijn woning overvallen en vastgebonden. De politie sluit niet uit dat het om dezelfde overvallers gaat
Volgens de politie gaat het om een stof die de huid en luchtwegen irriteert. Niemand raakte onwel. Het onbekende spul wordt nu door het RIVM onderzocht.
Wat het ook is: de buurt is niet verbaasd. Want nu iedereen weet wat voor ’n ’oplichter’ Van der Aa is, zullen er volgens hen wel meer wraakacties volgen van mensen die zijn opgelicht.
Deze ampul is het tweede incident deze week in de buurt. Volgens de politie is Van der Aa maandag overvallen door meerdere personen. ,,Toen liep er ook al allemaal politie door de straat, met kogelvrije vesten,’’ zegt één van de buurtbewoners.
Van der Aa probeert al vele jaren familiestambomen aan de man te brengen. Vaak ontvangen zijn klanten helemaal niets of worden afgescheept met algemene en incomplete informatie.
De dubieuze werkwijze van Van der Aa werd vorige week aan de kaak gesteld in het Tros-programma Opgelicht.
De politie roept getuigen op zich te melden bij het politiebureau Leidschendam-Voorburg of via 0900-8844.

Uit : AD - 16 oktober 2005
Stamboomoplichter gaat door
Door SANDER VAN DER WERFF

LEIDSCHENDAM - Veroordeeld in Nederland en België, maar stoppen, ho maar: Willem Pince van der Aa.


Met dergelijke brieven verleidt Pince van der Aa steeds opnieuw klanten tot het kopen van 'gebakken lucht'.

De voorzitter van de Stichting Genealogie Nederland keert alleen maar slimmer terug van de rechtbank.

Zo dekt hij zich tegenwoordig in tegen eventuele klachten van boze klanten.
In de mailing die hij onlangs landelijk verstuurde, erkent hij doodleuk dat zijn familiekronieken van inferieure kwaliteit zijn: ‘de gegevens zijn incompleet, bloedverwantschap kan niet worden gegarandeerd en het bijgeleverde familiewapen is slechts een benadering’.

Wie echt iets over de geschiedenis van zijn familie wil weten, moet dus niet bij Pince van der Aa zijn.
En ook dat erkent hij ruiterlijk: ‘Voor aanvullend genealogisch onderzoek kan men het beste contact opnemen met een gerenommeerde vereniging op dit gebied.’


Pince van der Aa is al jaren ondernemer.
Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij minstens tien ondernemingen runt, waarvan de meeste zijn ondergebracht in een Antilliaanse naamloze vennootschap.
Op de Duitse markt opereert hij onder de naam Steinadler Verlag.
In Engeland, waar hij naar verluidt een miljoen pond verdiende, deed hij dat als William Pince Publishers.

Hoewel media veel aandacht besteedden aan Pince van der Aa’s oplichtingspraktijken, stromen de bestellingen nog steeds binnen.
Wie vijftig euro overmaakt naar de Stichting Genealogie Nederland, krijgt een stamboom.


Veel klanten krijgen echter helemaal niets in ruil voor hun geld.
Anderen moeten het doen met een boekwerkje waarin slechts algemene informatie staat.

Nadat het TROS-programma
Opgelicht onlangs aandacht besteedde aan Van der Aa’s dubieuze handelwijze, kwamen er honderden klachten binnen bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).
Pince van der Aa is daar een goede bekende.

,,Hij verkoopt gebakken lucht,’’ zegt voorzitter H.J. Trap van de NGV.
,,Hij harkt internetgegevens bij elkaar en brengt die als stambomen aan de man.
Of zijn gedrag schadelijk is voor het imago van de genealogie?
Meneer, hij maakt de genealogie tot een rotzooitje!
Genealogie is een hobby, maar het moet wel wetenschappelijk verantwoord blijven.’’

Pince van der Aa maakt geen vrienden met zijn dubieuze handel.
Mogelijk houden de incidenten van deze week daarmee verband.
De Leidschendammer werd maandag en woensdag in zijn huis overvallen en in de slaapkamer vastgebonden.
De NGV ziet Pince van der Aa het liefst voor de rechter verschijnen, maar is zelf geen benadeelde partij.
Wel ondersteunt de vereniging gedupeerden, die hun geld terug willen.


De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) overweegt wel een zaak aan te spannen, wegens ‘morele schade’.
Voorzitter E. Seynaeven (VVF) is een kenner van Pince van der Aa’s werk.
Hij maakt zich zorgen over de vele duizenden kronieken die in Nederland, België, Duitsland en Engeland rondzwerven.
Over vijftig jaar kunnen die boekwerkjes zomaar als bron voor nieuw genealogisch onderzoek dienen.
,,Een gevaarlijke ontwikkeling. Alleen daarom al moet deze man worden gestopt.’’

PASPOORT


Willem Lambertus Johannes Pince van der Aa


Geboren
: 24-05-1958, Den Haag
Veroordelingen: Gerechtshof Den Haag veroordeelt hem in 1997 tot boete van 25.000 gulden, waarvan 15.000 voorwaardelijk.
In 2004 veroordeelt de rechtbank in Antwerpen Van der Aa wegens grootschalige oplichting tot een jaar cel, een boete van 5000 euro en een handelsverbod voor vijf jaar.
In Engeland hebben de autoriteiten hem eveneens een handelsverbod opgelegd.
De politie Haaglanden verzamelt momenteel alle aangiften.
Pince van der Aa laat met zijn stamboomhandel een spoor van gedupeerden na.
Ondanks de aandacht in de media blijven de bestellingen bij hem binnenstromen.

Uit : AD donderdag 09 februari 2006
Stamboom-oplichter voor de rechter
Door SANDER VAN DER WERFF

LEIDSCHENDAM - Stamboomoplichter Willem Pince van der Aa (47) uit Leidschendam staat vandaag voor de rechter in Antwerpen.

Ruim achthonderd boze Belgen willen geld zien, omdat de Nederlander hen zou hebben belazerd. Het AD legde de omstreden producten voor aan de Rotterdamse genealoog/heraldicus Roelof Vennik. ,,Een rapportcijfer? Een 1 voor de moeite.’’

Het mag wat kosten. De krant spendeert liefst 95,80 euro aan de Stichting Genealogie Nederland van Pince van der Aa. In ruil daarvoor bezorgt de postbode een paar weken later een grote, veelbelovende doos, grotendeels gevuld met bubbeltjesplastic.

De levering is niet compleet, want de persoonlijke wandstamboom ontbreekt. Wel in de doos: het naslagwerkje Heraldiek, hoe en waarom, een kroniek van het geslacht Borst (naam van de besteller), een ‘prachtig familiewapen’ op A4 en een ‘massief houten wapenlijst’.

Genealoog Vennik begint positief. ,,Met dat heraldiekboekje is niets mis. Het is geschreven door Jan Zeeman, een erkend genealoog. Dat wapen ziet er ook best aardig uit, maar ik geloof niet dat het van het geslacht Borst is. Het is waarschijnlijk gekopieerd uit Armorial Général, een negentiende eeuws boek met 150.000 familiewapens.’’

De kritiek wordt feller als Vennik de kroniek bestudeert. De genealogie van het geslacht Borst blijkt niets meer te zijn dan een telefoonboekachtige opsomming van namen. ,,Daar kun je niets mee,’’ oordeelt Vennik, auteur van de Gids voor Stamboomonderzoek. ,,Het is een brij van losse gegevens, er is geen samenhang tussen de generaties. Bovendien zijn de gegevens niet verifieerbaar. Het lijkt alsof ze van internet zijn geplukt.’’

Genealogie is pas interessant als er ‘vlees op de botten zit’, vindt Vennik. ,,Het wordt levendig als je beschrijft dat een familielid generaties terug in de gevangenis heeft gezeten of failliet is gegaan. De inhoud van testamenten is ook interessant. Dat ontbreekt allemaal in deze kroniek.’’

Vennik beweert niet dat Pince van der Aa zich schuldig maakt aan oplichting. Dat moet de rechter maar bepalen. Maar wie echt iets over zijn familiegeschiedenis wil weten, doet er verstandig aan bij een serieuze genealoog aan te kloppen.

Goedkoop is dat overigens niet. Vennik: ,,Een uitvoerig onderzoek kost duizenden euro’s.’’

Uit : AD donderdag 09 februari 2006
Ruim 800 aanklachten

Willem Pince van der Aa staat vandaag terecht bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Hij moet zich verantwoorden wegens (poging) tot oplichting en inbreuk op de wet van de handelspraktijken met zijn stamboom-producten.

Ruim achthonderd klanten dienden een klacht in tegen de Leidschendammer. De gedupeerden eisen bedragen tussen de vijftig en honderd euro. De groep claimt een schadebedrag van 53.000 euro.

Bij de Haagse politie zijn inmiddels meer dan tien aangiften uit het hele land binnengekomen tegen Pince van der Aa.

De officier van justitie heeft nog niet besloten of de malafide ondernemer ook in Nederland voor de rechter moet verschijnen.

TOT NU TOE

In 1997 wordt Pince van der Aa, destijds boekhandelaar in Rotterdam, wegens oplichting veroordeeld. Hij krijgt een boete van 10.000 gulden.

De rechtbank van Antwerpen veroordeelt Pince van der Aa in 2004 tot een jaar cel, een boete van 5000 euro en een handelsverbod voor vijf jaar. Het hoger beroep dient morgen.

In Engeland krijgt zijn bedrijf William Pince Publishers in hetzelfde jaar een waarschuwing van de nationale consumentenorganisatie wegens misleidende reclame. Om een proces te voorkomen belooft hij geen mailings meer te verzenden in Engeland.

In eigen land waarschuwt de Consumentenbond in augustus vorig jaar voor de handelwijze van Pince van der Aa.

In oktober wordt de ondernemer door onbekenden in zijn huis overvallen. Anderen gooien diezelfde week een ampul met een bijtende stof kapot bij de voordeur van zijn woning.

De rechter bepaalde eind vorig jaar dat Pince van der Aa 500.000 euro aan TPG moet betalen voor een verzonden mailing. TPG legt beslag op zijn bankrekening.

Uit : AD vrijdag 10 maart 2006
Stamboom-oplichter acht maanden cel

ANTWERPEN - De stamboomverkoper Wilhelmus P. van der A. (Pince-van der Aa) moet acht maanden de cel in.

Hij is veroordeeld wegens misleiding van klanten. De Nederlander kreeg tevens zestien maanden voorwaardelijke celstraf, een boete van 12.394 euro en een beroepsverbod van drie jaar.

Het hoger-beroepshof in Antwerpen heeft dat opgelegd, zo is vrijdag bekendgeworden. De man had in eerste instantie een jaar cel gekregen voor het misleiden van consumenten.

De man had een grootschalige handel opgezet in valse stambomen over de voorvaderen van duizenden klanten. Als bedrijfsleider van uitgeverij Historique uit Leidschendam verleidde hij alleen al in Vlaanderen ongeveer 20.000 mensen tot de aankoop van een persoonlijk naslagwerk over hun familietakken. De meeste klanten zeggen een boekje vol algemene en onvolledige informatie te hebben gekregen.

De advocaat van P. van der A. probeerde de feiten te relativeren. ,,Voor 46 euro kun je toch geen volledig uitgewerkte stamboom verwachten? Een algemeen genealogisch basiswerk en een familiewapen is zeer realistisch voor dat geld'', pleitte mr. Engels van de verdachte vergeefs.
(ANP)

Voor de buitenlandse praktijken van deze "heer"
in België, zie : http://www.vvf-brussel.be/nieuws.html#2005072301
in Duitsland, zie : http://tipps.ahnenforschung.net/steinadler.html
in Engeland, zie : http://www.oft.gov.uk/News/Press%2Breleases/2005/128-05.htm


Terug naar homepage