Dertien verschillende geslachten Lafeber in Nederland

Onderstaande families Lafeber zijn onderling niet verwant.
Geografisch zijn ze verspreid over het hele land.
In het overzicht heb ik aangegeven waar de eerst bekende naamgever van geslacht woonachtig was.

Dat deze families onderling niet verwant zijn is niet zo verwonderlijk omdat de naam "Lafeber" (en de vele varianten) een beroepsnaam is,
waarvan de betekenis teruggaat op het franse "fèvre" en het latijnse "faber", waarvan de betekenis "de smid" is.

01. De Lafebers uit Gouda (stamvader is afkomstig uit Valenciennes) : dit is de grootste familie Lafeber op dit moment in Nederland

      Voor een stamreeks van deze familie Lafeber
     en voor een      kwartierstaat van deze familie Lafeber
02. Nog een Goudse familie Lafeber (stamvader is afkomstig uit Peronne)
03. Een Leidse familie Lafeber (met belangrijke vertakkingen naar Den Helder en Nieuwendam) : qua grootte de tweede familie Lafeber in Nederland
04. Nog een Leidse familie Lafeber
05. Een Utrechtse familie Lafeber (met nakomelingen o.a. in Haastrecht en Gouda)
06. Nog een Utrechts familie Lafeber (vnl. geschreven als La Fèbre)

       Een parenteel van deze familie is gepubliceerd door J.L. Kuipéri (zie : Parenteel van Antoine la Fèbre)
07. Een uit Zeeuws Vlaanderen afkomstige familie Lafeber (ook wel geschreven als Laffeber)

08. Nog een familie Lafeber oorspronkelijk afkomstig uit Zeeuws Vlaanderen (en geschreven als le Feber)
09. Een Utrechts familie Lafeber waarvan nageslacht zich in Amsterdam vestigde
10. Nog een Amsterdamse familie Lafeber
11. Een oorspronkelijk uit Haarlem afkomstige familie Lafeber (geschreven als La Feber)
12. Een Friese familie Lafeber (genealogie opgesteld door Chris Boerema)
13. Tot slot een betrekkelijk kleine familie Lafeber in de provincie Groningen (geschreven als le Febre)


Alle bestanden in pdf-formaat zijn te lezen met Acrobat Reader.

Voor de verspreiding van diverse naamsvarianten Lafeber over Nederland in 1947 en 2007, zie
a) Lafeber, b) Laffeber, c) la Feber d) le Feber e) Lafèbre en f) le Febre

terug naar home                    
stuur een email :