Genealogie
van
Jan Lafeber
(door Chris Boerema)


I

Jan Lafeber, alias: de oude, trouwt Vrouw van Jan Lafebre, overleden Bolsward 17 juni 1794
Bolsward overlijden/begraven 1794
Overleden: de echtgenote van Jan Lafebre, "de oude"
Datum : 17 juni 1794
Plaats : Bolsward
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Gemeente Bolsward, register van overledenen 1794-1811
Inventarisnr.: 137
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


Jan wordt genoemd bij het huwelijk van Pytter van Steenwijk en Albertie Sytses. Jan is aangever van bruidszijde. Welke relatie hij met haar heeft is niet bekend:
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1750
DTB nr: 133, 1750 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 21 november 1750
Man: Pytter van Steenwijk, Bolsward
Vrouw: Albertie Sytses, Bolsward
NB: aangegeven door de bruidegom, vertonende schriftelijk
consent van zijn vader Pytter van Steenwijk en Jan La Feber
wegens de bruid.

Jan Lafeber wordt genoemd als zijnde mede aangever van het huwelijk van ene Jan Durks en Fokeltie Straak. Zijn relatie is met de bruid. Welke relatie is nog onduidelijk:
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1763
DTB nr: 133, 1750 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 9 december 1763
Man: Jan Durks, Bolsward
Vrouw: Fokeltie Straak, Bolsward
NB: aangegeven door de bruidegom en Jan Lafeber wegens de bruid

Jan wordt ook genoemd als zijnde mede aangever van het huwelijk van ene Klaas Philippus en Hester Fikkens. Zijn relatie is met de bruid. Welke relatie is nog onduidelijk:
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1774
DTB nr: 133, 1750 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 12 maart 1774
Man: Klaas Philippus, Bolsward
Vrouw: Hester Fikkens, Bolsward
NB: aangegeven door de bruidegom en Jan Lafeber wegens de bruid

Jan wordt genoemd als medeaangever bij het huwelijk van Hendrik van Brink en Antie Sipkes. De relatie is opnieuw aan bruidszijde:
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1775
DTB nr: 133, 1750 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 9 juni 1775
Man: Hendrik van Brink, Gorredijk
Vrouw: Antie Sipkes, Bolsward
NB: aangegeven door de bruidegom met schriftelijk consent van diens ouders en van Lafeber wegens de bruid
  Uit dit huwelijk
 1. Anna Lafeber, geboren Leeuwarden 1 april 1750, gedoopt Leeuwarden 5 april 1750
  Bolsward, dopen, geboortejaar 1750, doopjaar 1750
  Dopeling: Anna
  Geboren op 1 april 1750 in Bolsward
  Gedoopt op 5 april 1750 in Bolsward
  Kind van Jan Lafeber en niet genoemde moeder
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1707-1772
  Inventarisnr. : 139

 2. Jan Jans Le Fèbre, volgt (II.1)
 3. Magdalena Jans Lafeber, volgt (II.2)
 4. Pijter Jans Lafeber, geboren Bolsward 13 juni 1757, gedoopt Bolsward 19 juni 1757
  Bolsward, geboortejaar 1757, doopjaar 1757
  Bolsward, Doop Herv. gem. 1707-1772
  DTB: 139
  Dopeling: Pijter
  Geboren op 13 juni 1757 in Bolsward
  Gedoopt op 19 juni 1757 in Bolsward
  Zoon van Jan Lafeber en niet genoemde moeder

 5. Corneelis Jans Lafeber, gedoopt Bolsward 8 september 1764
  Bolsward, geboortejaar 1764
  Bolsward, Doop Herv. gem. 1707-1772
  DTB: 139
  Dopeling: Corneelis
  Geboren op 8 september 1764 in Bolsward
  Zoon van Jan Lafeber en niet genoemde moeder
 6. Antie Jans Lafeber, volgt (II.3)

II.1

Jan Jans Le Fèbre (ouders onder I), beroep: Weever(1828), geboren Bolsward 22 december 1751, gedoopt Bolsward 25 december 1751, ondertrouwt Bolsward 1 mei 1778 , trouwt Bolsward 17 mei 1778 Sibille (Sibbeltje) Jurjens Swarts, alias: Swartz, religie Hervormd, gedoopt Leeuwarden 28 januari 1757, overleden Bolsward 18 november 1846, ouders Jurjen Fransen Swarts en Geske Meinerts
Sibbeltje treed op als doopheffer bij de geboorte van haar kleinzoon Jacob, zoon van Geeske.

Bolsward, geboortejaar 1751, doopjaar 1751
Bolsward, Doop Herv. gem. 1707-1772
DTB: 139
Dopeling: Jan
Geboren op 22 december 1751 in Bolsward
Gedoopt op 25 december 1751 in Bolsward
Kind van Jan Lafeber en niet genoemde moeder

Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1778
DTB nr: 133, 1750 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 1 mei 1778
Man: Jan La Feber, Bolsward
Vrouw: Sibbeltje Swartz, Tietjerk
NB: aangegeven door de bruidegom en wegens de bruid met schriftelijk consent van wederzijdse vaders

Trouwregister Hervormde gemeente Suawoude Tietjerk, 1778
DTB nr: 723, 1632 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 3 mei 1778
Man: Jan Jansen Laveber, Bolsward
Vrouw: Sibbeltje Jurjens Swarts, Tietjerk

Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward, 1778
DTB nr: 145, 1777 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 mei 1778, Bolsward
Man: Jan Lafeber, Bolsward
Vrouw: Sibbeltje Swarts, Tietjerk


  Uit dit huwelijk
 1. Geeske Jans Laveber, geboren Leeuwarden 21 oktober 1779, gedoopt Leeuwarden 29 oktober 1779, overleden december 1789
  Leeuwarden, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
  Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1777-1783
  DTB: 948
  Dopeling: Geeske
  Geboren op 21 oktober 1779
  Gedoopt op 29 oktober 1779 in Leeuwarden
  Dochter van Jan Laveber en Sibilla Jurjens Swart

 2. Trintje Jans Le Fèbre, geboren Bolsward 14 februari 1784, gedoopt Bolsward 7 maart 1784
  Bolsward, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
  Bolsward, Doop Herv. gem. 1772-1811
  DTB: 140
  Dopeling: Trintje
  Geboren op 14 februari 1784 in Bolsward
  Gedoopt op 7 maart 1784 in Bolsward
  Dochter van Jan Jans Lafeber en Sibbeltje Jurjens Swarts
 3. Pieter Jans Le Fèbre, volgt (III.1)
 4. Geeske Jans la Fèbre, volgt (III.2)
 5. Trijntje Jans Le Fèbre, volgt (III.3)
 6. Janke Jans Le Fèbre, geboren Bolsward 16 april 1795, gedoopt Bolsward 26 april 1795, overleden Bolsward 16 mei 1806
  Bolsward, geboortejaar 1795, doopjaar 1795
  Bolsward, Doop Herv. gem. 1772-1811
  DTB: 140
  Dopeling: Janke
  Geboren op 16 april 1795 in Bolsward
  Gedoopt op 26 april 1795 in Bolsward
  Kind van Jan Jans Lafeber en Sibbeltje Jurjens Swarts

  Bolsward overlijden/begraven 1806
  Overleden: Janke Lafeber, oud 11 jaar
  Datum : 16 mei 1806
  Plaats : Bolsward
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Gemeente Bolsward, register van overledenen 1794-1811
  Inventarisnr.: 137

 7. Meinskjen Jans Le Fèbre, geboren Bolsward 9 februari 1799, gedoopt Bolsward 24 februari 1799, overleden Bolsward 21 september 1808
  Bolsward, geboortejaar 1799, doopjaar 1799
  Bolsward, Doop Herv. gem. 1772-1811
  DTB: 140
  Dopeling: Meinskjen
  Geboren op 9 februari 1799 in Bolsward
  Gedoopt op 24 februari 1799 in Bolsward
  Dochter van Jan Jans Lafeber en Sibbeltje Jurjens Swarts

  Bolsward overlijden/begraven 1808
  Overleden: Meinskjen J. Lafeber, oud 9 jaar
  Moeder : Sibbeltje Zwart
  Datum : 21 september 1808
  Plaats : Bolsward
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Gemeente Bolsward, register van overledenen 1794-1811
  Inventarisnr.: 137


II.2

Magdalena Jans Lafeber (ouders onder I), alias: Leentie, Lena, geboren Bolsward 12 augustus 1754, gedoopt Bolsward 15 augustus 1754, ondertrouwt(1) Leeuwarden 27 september 1782 , trouwt Leeuwarden(Westerkerk) 13 oktober 1782 Gerryt de Vries, geboren Bolsward
In de burgerboeken staat Gerrit genoteerd
M228, p. 15 1785/12/23 Gerrijt de Vries
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
Ondertrouwt(2) Leeuwarden 11 mei 1787 , trouwt Leeuwarden(Westerkerk, Luthers) 27 mei 1787 Georg Hendrik Siegfried, alias: Jurgen, Jurjen, beroep: Trompetter(1787)
Bolsward, geboortejaar 1754, doopjaar 1754
Bolsward, Doop Herv. gem. 1707-1772
DTB: 139
Dopeling: Magdalene
Geboren op 12 augustus 1754 in Bolsward
Gedoopt op 15 augustus 1754 in Bolsward
Dochter van Jan Lafeber en niet genoemde moeder

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1782
DTB nr: 913, 1775 - 1785
Vermelding: Ondertrouw van 27 september 1782
Man: Gerryt de Vries, Leeuwarden
Vrouw: Magdalena Lafeber, Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1782
DTB nr: 998, 1777 - 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 oktober 1782
Man: Gerryt de Vries, Leeuwarden
Vrouw: Magdalena Lafeber, Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden, 1787
DTB nr: 914, 1785 - 1798
Vermelding: Ondertrouw van 11 mei 1787
Man: Georg Hendrik Siegfried, Leeuwarden
Vrouw: Magdalena Febre, Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1787
DTB nr: 999, 1783 - 1789
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 mei 1787
Man: Georg Hendrik Siegfried, Leeuwarden
Vrouw: Magdalena Febre, Leeuwarden
NB: getrouwd in de Westerkerk, Lutheranen
  Uit het eerste huwelijk
 1. Tryntie Gerrits, geboren Leeuwarden 16 februari 1783, gedoopt Leeuwarden 7 maart 1783
  Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1783, doopjaar 1783
  Dopeling: Tryntie
  Geboren op 16 februari 1783
  Gedoopt op 7 maart 1783 in Leeuwarden
  Dochter van Gerryt Hendriks de Vries en Leentie Jans Lefeber

  Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
  Dopeling : TRIJNTJE
  Vader : GERRIT HENDRIKS
  Moeder : LEENTJE JANS

  Bron:
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Leeuwarden, doop 1777-1783
  Inventarisnr. : 948

 2. Hylke Gerrits de Vries, geboren Leeuwarden 23 november 1784, gedoopt Leeuwarden 10 december 1784
  Naam kind: Hylke Gerryts de Vries
  Naam vader: Gerryt Hendriks de Vries
  Naam moeder: Lena Lafeber
  Geboortedatum: 23-11-1784
  Doopdatum: 10-12-1784
  Uit het tweede huwelijk
 1. Johan Andreas Jurjens, geboren Leeuwarden 18 december 1787, gedoopt Leeuwarden (Luth) 23 september 1787, overleden Leeuwarden ca. 1787
  Op 18 december 1788 wordt een broertje met dezelfde naam geboren.

  Leeuwarden, doopjaar 1787
  Leeuwarden, Doop Ev. Lutherse gem. 1671-1812
  DTB: 1013
  Dopeling: Johan Andreas
  Gedoopt op 23 september 1787
  Kind van Jurgen Hendrik Siegfried en Magdalena la Feber

 2. Johan Andreas Siegfried, geboren Leeuwarden 18 december 1788, gedoopt Leeuwarden 9 januari 1789
  Naam kind: Johan Andreas Siegfried
  Naam vader: Georg Hendrik Siegfried
  Naam moeder: Magdalena Lafeber
  Geboortedatum: 18-12-1788
  Doopdatum: 09-01-1789
  Bron:
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Leeuwarden, doop 1783-1789
  Inventarisnr. : 949


 3. Regina Juliana geboren Leeuwarden 2 februari 1790, gedoopt Leeuwarden 7 februari 1790 (n.b. later ingevoegd, niet in de publicatie van Chris Boerema)
  Dopeling: Regina Juliana
  Geboren op 2 februari 1790
  Gedoopt op 7 februari 1790
  Dochter van Jurgen Hendrik Siegfried en Magdalena Luveber
  Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
  Dopeling  : REGINA
  Vader   : JURJEN
  Moeder  : MAGDALENA
  Bron:
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Ev. Lutherse gem. Leeuwarden, doop 1671-1812
  Inventarisnr. : DTB 1013


 4. Frederika Wilhelmina Jurjens, gedoopt Leeuwarden 15 februari 1792
  Op 3 april 1796 wordt een zusje gedoopt met dezelfde naam.

  Leeuwarden, dopen, doopjaar 1792
  Dopeling: Frederika Wilhelmina
  Gedoopt op 15 februari 1792
  Dochter van George Hendrik Siegfried en Magdalena Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Ev. Lutherse gem. Leeuwarden, doop 1671-1812
  Inventarisnr. : 1013


 5. Frederika Magdalena Jurjens, gedoopt Leeuwarden 3 april 1796
  Leeuwarden, dopen, doopjaar 1796
  Dopeling: Frederika Magdalena
  Gedoopt op 3 april 1796
  Dochter van George Hendrik Siegfried en Magdalena Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Ev. Lutherse gem. Leeuwarden, doop 1671-1812
  Inventarisnr. : 1013

II.3

Antie Jans Lafeber (ouders onder I), geboren Bolsward 6 april 1760, gedoopt ca april 1760, ondertrouwt Bolsward 3 mei 1782 , trouwt Bolsward 2 juni 1782 Jan Andries
Bolsward, dopen, geboortejaar 1760, doopjaar 1760
Dopeling: Antie
Geboren op 6 april 1760 in Bolsward
Gedoopt in april 1760 in Bolsward
Kind van Jan Lafeber en niet genoemde moeder
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Bolsward, doop 1707-1772
Inventarisnr. : 139

Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1782
DTB nr: 133, 1750 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 3 mei 1782
Man: Jan Andries, Bolsward
Vrouw: Antie Jans Lafeber, Bolsward
NB: aangegegen door de bruidegom en zijn vader en die der
bruid wegens deze

Bolsward, huwelijken 1782
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 juni 1782
Man : Jan Andries afkomstig van Bolsward
Vrouw : Antje Jans Lafeber afkomstig van Bolsward
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1777-1811
Inventarisnr.: 145

  Uit dit huwelijk
 1. Piter Jans, geboren Bolsward 5 maart 1783, gedoopt Bolsward 20 maart 1783
  Bolsward, dopen, geboortejaar 1783, doopjaar 1783
  Dopeling: Piter
  Geboren op 5 maart 1783 in Bolsward
  Gedoopt op 20 maart 1783 in Bolsward
  Kind van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140

 2. Lemke Jans, geboren Bolsward 10 juni 1784, gedoopt Bolsward 24 juni 1784, overleden december 1791
  Op 14 februari wordt een meisje met dezelfde naam geboren.

  Bolsward, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
  Dopeling: Lemke
  Geboren op 10 juni 1784 in Bolsward
  Gedoopt op 24 juni 1784 in Bolsward
  Dochter van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140

 3. Jan Jans, geboren Bolsward 1 augustus 1786, gedoopt Bolsward 17 augustus 1786
  Bolsward, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1786
  Dopeling: Jan
  Geboren op 1 augustus 1786 in Bolsward
  Gedoopt op 17 augustus 1786 in Bolsward
  Kind van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140

 4. Andries Jans, geboren Bolsward 10 december 1788, gedoopt Bolsward 28 december 1788
  Bolsward, dopen, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
  Dopeling: Andries
  Geboren op 10 december 1788 in Bolsward
  Gedoopt op 28 december 1788 in Bolsward
  Kind van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140

 5. Lemke Jans, geboren Bolsward 14 februari 1791, gedoopt Bolsward 3 maart 1791
  Bolsward, dopen, geboortejaar 1791, doopjaar 1791
  Dopeling: Lemke
  Geboren op 14 februari 1791 in Bolsward
  Gedoopt op 3 maart 1791 in Bolsward
  Dochter van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140

 6. Pieter Jans, geboren Bolsward 22 juni 1793, gedoopt Bolsward 7 juli 1793, overleden << augustus 1798
  Op 19 augustus 1798 wordt een broertje met dezelfde naam geboren.

  Bolsward, dopen, geboortejaar 1793, doopjaar 1793
  Dopeling: Pieter
  Geboren op 22 juni 1793 in Bolsward
  Gedoopt op 7 juli 1793 in Bolsward
  Kind van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140

 7. Cornelis Jans, geboren Bolsward 31 december 1795, gedoopt Bolsward 14 januari 1796
  Bolsward, dopen, geboortejaar 1795, doopjaar 1796
  Dopeling: Cornelis
  Geboren op 31 december 1795 in Bolsward
  Gedoopt op 14 januari 1796 in Bolsward
  Kind van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140

 8. Pieter Jans, geboren Bolsward 19 augustus 1798, gedoopt Bolsward 9 september 1798
  Bolsward, dopen, geboortejaar 1798, doopjaar 1798
  Dopeling: Pieter
  Geboren op 19 augustus 1798 in Bolsward
  Gedoopt op 9 september 1798 in Bolsward
  Kind van Jan Andries en Antje Jans Lafeber
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
  Herv. gem. Bolsward, doop 1772-1811
  Inventarisnr. : 140


III.1

Pieter Jans Le Fèbre (ouders onder II.1), beroep: Weeversknecht(1828), Wever(1839,1850,1853,1854), geboren Bolsward 2 april 1786, gedoopt Bolsward 17 april 1786, overleden Groningen 9 november 1828, trouwt Franeker 28 augustus 1814 Anna Vos, geboren Groningen ca. 1790, overleden Groningen 18 april 1864, ouders Adam Vos en Tallegien Pieters
Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 325
Aangiftedatum: 19-04-1864


Bolsward, geboortejaar 1786, doopjaar 1786
Bolsward, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 140
Dopeling: Pieter
Geboren op 2 april 1786 in Bolsward
Gedoopt op 17 april 1786 in Bolsward
Kind van Jan Jans Lafeber en Sibbeltje Jurjens Swarts

Toegangnr: 30-12
Inventarisnr: 2001
Gemeente: Franeker
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 45
Datum: 28-08-1814

Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 818
Aangiftedatum: 10-11-1828

  Uit dit huwelijk
 1. Adam La Feber, geboren Groningen ca april 1815, overleden Groningen 11 juli 1815
  Gemeente: Groningen
  Soort akte: overlijden
  Aktenummer: 395
  Aangiftedatum: 12-07-1815
  geboortepl: Groningen oud 12 week
 2. Tallingie La Febre, alias: Talina, beroep: Dienstmeid(1839), Koopvrouw(1854), Winkeliersche(1863), geboren Groningen 23 september 1816, overleden Meppel 3 maart 1863, trouwt Groningen 1 augustus 1839 Johann Ludewig Lagro, beroep: Koopman(1839,1851), geboren Lengerich(D) 16 oktober 1797, overleden Groningen 22 april 1851, ouders Jacob Lagro en Johanna Scheffers
  Gemeente: Groningen
  Soort akte: overlijden
  Aktenummer: 256
  Aangiftedatum: 24-04-1851

  , trouwt Groningen 30 november 1854 Theunis Camphoff, beroep: Leedaanzegger(1854), geboren Groningen 30 november 1816, ouders Fredrik Camphoff en Jantje Roos
  Gemeente: Groningen
  Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 186
  Datum: 01-08-1839

  Gemeente: Groningen
  Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 271
  Datum: 30-11-1854

  Toegangnr: 0167.015
  Inventarisnr: 1863
  Gemeente: Meppel
  Soort akte: overlijden
  Aktenummer: 31
  Aangiftedatum: 04-03-1863

 3. Leentje La Febre, volgt (IV.1)

III.2

Geeske Jans la Fèbre (ouders onder II.1), beroep: Turfmeetster, geboren Bolsward 25 juni 1789, gedoopt Bolsward 12 juli 1789, overleden Bolsward 15 september 1832, trouwt(1) Bolsward 4 augustus 1811 Pieter Jacobs (Seldenthuis) Zeldenthuis, beroep: Pottebakkersknegt, Pottebakker, geboren Sneek 7 januari 1788, gedoopt Sneek 27 januari 1788, overleden Workum 27 december 1815, ouders Jacob Jacobs Seldenthuis en Trijntje Jans Adema
Gevonden in het Rijksarchief Leeuwarden:
Huwelijksakte 16

Huwelijkse Bijlagen: Toestemming Sibbeltje Zwart
Toestemming Jacob Seldenthuis
Uittreksel uit het doopregister Pieter
Uittreksel uit het doopregister Geeske

Pieter tekent met Seldenthuis op hun huwelijksacte.

Sneek, geboortejaar 1788, doopjaar 1788
Sneek, Doop Herv. gem. 1772-1788
DTB: 662
Dopeling: Pieter
Geboren op 7 januari 1788
Gedoopt op 27 januari 1788 in Sneek
Kind van Jacob Jacobs Zeldenthuis en Tryntje Jans Adema


Relatie(2) Hendericus Dirks Schiere, beroep: Kleermaker, geboren Harlingen 21 november 1794, overleden Bolsward 7 februari 1877, ouders Dirk Schiere en Minke WiersmaMeende ik toch echt even dat ik een vrij zeldzame naam te onderzoeken had. Bleek ik honderden LaFebers tegen te komen. Ik snapte niet hoe dit mogelijk was totdat ik uitleg kreeg van Jan Lafeber via het internet.

De naam Lafeber en alle verdere afleidingen (Lefeber, Lefebvre,
Lefebure, enz. enz.) betekent 'de smid'. Deze naam is afgeleid van het
latijnse woord 'faber'. In het frans komt het nog voor als deel van een
samengesteld woord nl. in 'orfèvre' = goudsmid.
Het is dus een van een beroep afgeleide naam. Vandaar dat er tussen de
diverse families ook geen verwantschap hoeft te bestaan.

De naam smit, smith, smid, Smidt, schmid, etc. was dus nog niet genoeg

Ook het volgende bericht kreeg ik van Jan Lafeber via internet:

Hierbij een passage, die ik vond in de Indische Navorscher, het betreft
een zoon van Geeske Jans Lafeber, geboren te Bolsward :

-"SCHIERE. DIRK HENDRIK-, geb. Bolsward, 25 jaar, zn. van
-HENDRIK S. en GEESKE JANS LAFEBER, flankeur
-re Comp. 7e Bat. Inf. te Mr. Cornelis, t Mil.
-Hosp. Welt. 8 Juli 1853".
-
-Uit : de Indische Navorscher 1940.
-
-Met vriendelijke groet,
-Jan Lafeber

Bolsward, geboortejaar 1789, doopjaar 1789
Bolsward, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 140
Dopeling: Geeske
Geboren op 25 juni 1789 in Bolsward
Gedoopt op 12 juli 1789 in Bolsward
Dochter van Jan Jans Lafeber en Sibbeltje Jurjens Swarts

  Uit het huwelijk
 1. Jacob, geboren Bolsward 3 juni 1807, gedoopt Bolsward 30 juli 1807
  Waarschijnlijk overlijdt het jongetje nog vóór 1813, als een broertje met dezelfde naam wordt geboren en moeder inmiddels is getrouwd met Pieter Jacobs Zeldenthuis.

  Bolsward, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
  Bolsward, Doop Herv. gem. 1772-1811
  DTB: 140
  Dopeling: Jacob
  Geboren op 3 juni 1807 in Bolsward
  Gedoopt op 30 juli 1807 in Bolsward
  Kind van niet genoemde vader en Geeske Jans Lafeber
  Doopheffer: Sibbeltje Swarts, moeders moeder
  Uit het eerste huwelijk
 1. Jan Pieters Zeldenthuis, volgt (IV.2)
 2. Jurjen Pieters Zeldenthuis, beroep: Dagloner, Soldaat , geboren Workum 13 september 1815, overleden Maatricht? december 1868, ondertrouwt Maastricht 29 oktober 1848 , trouwt Maastricht 1 december 1848 Helena Mertens, beroep: Dienstmeid, geboren Heerlen 26 april 1822, ouders Peter Joseph Mertens en Maria Catharina Loten  Gemeente: Workum
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 81
  Aangiftedatum: 14-09-1815

  Gevonden in het Rijksarchief Limburg:
  Huwelijksakte
  Toegangnr: 12.059
  Inventarisnr: 176
  Gemeente: Maastricht
  Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 0
  Datum: 01-12-1848

  Huwelijkse Bijlagen: Voorafkondigingen
  Uittreksel uit het doopregister Jurjen Pieter
  Uittreksel uit het doopregister Helena
  Akte van onvermogen
  Uittreksel uit het ovrlijdensregister Maria Catharina Loten
  Nationale Militie (5 jaar gediend)

  Waarschijnlijk is Jurjen Pieter als soldaat naar Limburg gegaan.

  De doop van Jurjen Pieters Zeldenthuis is niet te vinden in Bolsward, Workum of Sneek, wel het volgende:
  Klapper Lidmatenboek der Hervormde Gemeente te Bolsward 1779-1851 (RAF)

  Fo 312 Seldenthuijs, Jurrien Pieters (Bolsward), van Den Helder per 01-10-1841

 3. Jacob Seldenthuis, geboren Dantumadeel 21 augustus 1813
  Gevonden via Genlias. Nazien!
  Gemeente: Dantumadeel
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: B 13 Rinsmageest
  Aangiftedatum: 23-08-1813

  Uit de tweede relatie
 1. Sipke la Feber, geboren Bolsward 21 juli 1819, overleden Bolsward 6 augustus 1819

 2. Sebella Schiere, volgt (IV.3)
 3. Minke Schiere, geboren Bolsward 27 september 1823
 4. Dirk Hendrik Schiere, geboren Bolsward 1 februari 1826
  -"SCHIERE. DIRK HENDRIK-, geb. Bolsward, 25 jaar, zn. van
  -HENDRIK S. en GEESKE JANS LAFEBER, flankeur
  -re Comp. 7e Bat. Inf. te Mr. Cornelis, t Mil.
  -Hosp. Welt. 8 Juli 1853".
  -
  -Uit : de Indische Navorscher 1940.

 5. Nicolaas Schiere, geboren Bolsward 6 november 1828, overleden Leeuwarden 20 mei 1858
 6. Pieter Schiere, geboren Bolsward 24 september 1830

III.3

Trijntje Jans Le Fèbre (ouders onder II.1), geboren Bolsward 17 juli 1792, gedoopt Bolsward 29 juli 1792, overleden Bolsward 6 juni 1836, ondertrouwt Bolsward 7 december 1810 , trouwt Bolsward 25 december 1810 Gabriel Johan Stioef
Ook Steioef, Stijoef of Stroef.


Bolsward, geboortejaar 1792, doopjaar 1792
Bolsward, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 140
Dopeling: Trijntje
Geboren op 17 juli 1792 in Bolsward
Gedoopt op 29 juli 1792 in Bolsward
Dochter van Jan Jans Lafeber en Sibbeltje Jurjens Swarts

Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, 1810
DTB nr: 133, 1750 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 7 december 1810
Man: Gabriels Stioef, Bolsward
Vrouw: Trijntje Jans le Feber, Bolsward

Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward, 1810
DTB nr: 145, 1777 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 december 1810
Man: Gabriel Stroef (Stioef), Bolsward
Vrouw: Trijntje Jans Lafeber, Bolsward

Toegangnr: 30-07
Inventarisnr: 3004
Gemeente: Bolsward
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: B 10
Aangiftedatum: 08-06-1836
  Uit dit huwelijk
 1. Johan Phylip Steioef, geboren Bolsward ca juli 1812, overleden Bolsward 13 januari 1812
  Archieflocatie:
  Friesland Toegangnr: 30-07
  Inventarisnr: 3001
  Gemeente: Bolsward
  Soort akte: Overlijdensakte
  Nummer: B2
  Aangiftedatum: 14-01-1812
 2. Jan Stioef, geboren Bolsward 17 april 1815
  Gemeente: Bolsward
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 35
  Aangiftedatum: 19-04-1815
  Vader ondertekent met "Stijoef"

IV.1

Leentje La Febre (ouders onder III.1), geboren Groningen 23 september 1818, overleden Groningen 27 augustus 1853, trouwt Groningen 21 juli 1850 Cornelis Hoefman, beroep: Sergeant Politiemeester(1846), Onderofficier van Politie(1850), beroep: Sergeant van politie in de militaire broodbakkerij(1853), geboren Rotterdam 29 januari 1814, ouders Jan Hoefman en Angenietje van Wijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 233
Datum: 21-07-1850

Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 642
Aangiftedatum: 29-08-1853

  Uit dit huwelijk
 1. Cornelis Hoefman, geboren Groningen ca oktober 1850, overleden Groningen 23 november 1850
  Gemeente: Groningen
  Soort akte: overlijden
  Aktenummer: 727
  Aangiftedatum: 25-11-1850
 2. Anna Tallina Hoefman, geboren Groningen ca september 1853, overleden Groningen 3 november 1853
  Gemeente: Groningen
  Soort akte: overlijden
  Aktenummer: 777
  Aangiftedatum: 05-11-1853

IV.2

Jan Pieters Zeldenthuis (ouders onder III.2), beroep: Arbeider, geboren Dokkum 24 maart 1812, overleden Dokkum 6 februari 1886, trouwt(1) Het Bildt 19 oktober 1837 Reinau Hylkes de Vries, beroep: Werkmeid, geboren St. Annaparochie 12 januari 1805, gedoopt St. Annaparochie 10 februari 1805, overleden St. Anna Parochie 10 mei 1858, ouders Hylke Piers de Vries en Trijntje Klazes (Elzinga)


Trouwt(2) Wonseradeel 18 mei 1861 Nieske Sijbouts Pas(t)ma, beroep: Arbeidster, geboren Sneek 19 april 1822, overleden Dokkum 10 januari 1888, ouders Sijbout Jans Pastma en Janke Fokkes Steenstra
Gevonden in het Rijksarchief Leeuwarden: Huwelijksakte 51,
Advertentie

Huwelijkse Bijlagen: Bewijs van overlijden ouders én grootvader
Uittreksel uit het overlijdensregister Trijntje Adema
Uittreksel uit het overlijdensregister Geeske Jans Lafébre
Uittreksel uit het overlijdensregister Pieter Jacobs
Huwelijksafkondiging
Toestemming Sibbeltje Zwart
Uittreksel uit het doopregister Reinau.
Uittreksel uit het geboorteregister Jan Pieter.
Uittreksel overlijdensakte Hylke Piers de Vries.
Verklaring van onvermogen.
Toestemming Militie
Verklaring afwijzing Nationale Militie.

Volgens Cornelia Kooistra Hulsinga hebben haar overgrootouders elkaar leren kennen in het Weeshuis te Sint Annaparochie.

Jan Pieter diende als schutter bij het eerste battaljon van de eerste afdeling "Nobele Vriesche Schutters".

De handtekeningen op de huwelijksakte verdienen extra aandacht.

  Uit het eerste huwelijk
 1. Geeske Zeldenthuis, geboren St, Annaparochie (het Bildt) 2 juli 1842, overleden Het Bildt 12 maart 1844
  Inventarisnr: 1018
  Gemeente: Het Bildt
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 128
  Aangiftedatum: 04-07-1842

  Overlijdensakte Het Bildt, 1844
  Aangiftedatum 13 maart 1844, akte nr. 49
  Geeske Jans Zeldenthuis, overleden 12 maart 1844, oud 1 jaar


 2. Geeske Zeldenthuis, geboren St. Annaparochie (Het Bildt) 2 juli 1850, overleden Franeker 9 april 1931
  Aangevers van het overlijden waren de boden van het het Psychiatrisch Ziekenhuis Andries Wielenga (73 jaar) en Pieter van der Meer (51 jaar) beiden wonende te Franeker.
 3. Pieter Zeldenthuis, volgt (V.1)
  Uit het tweede huwelijk
 1. Jurjen Zeldenthuis, geboren Witmarsum 16 februari 1862
  Jurjen is voor zover bekend niet overleden te Friesland voor 1942.

  Gemeente: Wonseradeel
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 67
  Aangiftedatum: 18-02-1862

 2. Jan Zeldenthuis, volgt (V.2)

IV.3

Sebella Schiere (ouders onder III.2), geboren Bolsward 21 april 1822, overleden Bolsward 2 maart 1896, trouwt Bolsward 25 mei 1845 Sjoerd Berends de Wit, beroep: Klerk, geboren Bolsward 30 januari 1818, overleden Bolsward 10 april 1878, ouders Berend Harmens de Wit en Marijke Sjoerds Tuinstra
  Uit dit huwelijk
 1. Marijke de Wit, geboren Bolsward 6 september 1845, overleden Bolsward 18 juli 1940, trouwt Bolsward 22 mei 1870 Willem Mulder
  Algemeen Archieflocatie: Friesland Toegangnr: 30-07 Inventarisnr: 2012 Gemeente: Bolsward Soort akte: Huwelijksakte Nummer: 21 Datum: 22-05-1870

  Archieflocatie: Friesland Toegangnr: 30-07 Inventarisnr: 3063 Gemeente: Bolsward Soort akte: Overlijdensakte Nummer: 60 Aangiftedatum: 19-07-1940.


 2. Geeske de Wit, geboren Bolsward 26 augustus 1847
 3. Berend de Wit, geboren Bolsward 21 september 1849
 4. Hendrik de Wit, geboren Bolsward 2 mei 1852
 5. Jeltje de Wit, geboren Bolsward 19 september 1854, overleden Bolsward 16 november 1859
 6. Harmen de Wit, geboren Bolsward 21 januari 1857
 7. Minke de Wit, geboren Bolsward 28 maart 1859, overleden Bolsward 3 september 1859
 8. Frederik de Wit, geboren Bolsward 13 november 1860
 9. Minke de Wit, geboren Bolsward 5 februari 1863
 10. Johanna de Wit, geboren Bolsward 29 juni 1867

V.1

Pieter Zeldenthuis (ouders onder IV.2), beroep: Venter, Kramer, Koopman in vellen, geboren St. Anna Parochie (het Bildt) 22 oktober 1846, overleden Leeuwarden 16 december 1924, trouwt Dokkum 22 mei 1869 Kornelia Lents, geboren Dokkum 6 april 1847, overleden Leeuwarden 1 augustus 1926, ouders Roelof Jacobus Lents en Antje van der Veen
Gevonden in het Rijksarchief Leeuwarden:
Geboorteakte
Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden:
Bevolkingsregister:
1876-1904 178 LW
1904-1922 185 LW
1904-1922 187 LW 1922-1939 GK LW
Gevonden in het Rijksarchief Leeuwarden:
Geboorteakte, aangiftedatum 23 oktober 1846, akte nr. 170
Huwelijksakte 22
Overlijdensadvertentie

Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden:
Bevolkingsregister:
1876-1904 178 LW
1904-1922 187 LW
1922-1939 GK LW

Huwelijkse Bijlagen: Uittreksel uit het geboorteregister Pieter.
Uittreksel uit het geboorteregister Kornelia.
Uittreksel overlijdensakte Reinau de Vries.
Verklaring van onvermogen.
Verklaring afwijzing Nationale Militie.

Pieter zat, volgen het bevolkingsregister, tussen 17-12-1908 en 15-06-1909 in het Rijkswerkinrichting te Hoorn.
  Uit dit huwelijk
 1. Reinder Zeldenthuis, geboren Dokkum 31 juli 1871, overleden Dokkum 21 november 1872
  Iets ouder dan een jaar is Reinder alweer overleden.

  Gemeente: Dokkum
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 85
  Aangiftedatum: 01-08-1872

 2. Reinou Zeldenthuis, geboren Dokkum 29 januari 1875, overleden -, begraven -, trouwt Dantumadeel 15 oktober 1892 Sijtze Hulzinga, beroep: Koopman, Kramer, Kramer in galanterien, Schipper, geboren Zwaagwesteinde 11 september 1866, overleden Leeuwarden 2 december 1955, begraven Noorderbegraafplaats Leeuwarden 6 december 1955, ouders Jan Alles Hulsinga en Tjitske Sijtses Hoekstra
  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart

  Gezindte: Ned Hervormd Ventend koopman in Noord-Oost Nederland en Noord Duitsland en Belgie - Kramer in galanterien en schipper ca 1900 - rentenier en huizenverhuurder ca 1940

  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart

  Gemeente: Dokkum
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 15
  Aangiftedatum: 30-01-1875


 3. Antje Zeldenthuis, geboren Dokkum 24 december 1876, overleden Leeuwarden 8 september 1957, trouwt Leeuwarden 1 september 1894 Abe Buwalda, beroep: Kermisreiziger, Muzikant (accordeon), Logementhouder (Nijmegen), geboren Bolsward 24 december 1871, overleden Leeuwarden 25 juni 1949, ouders Gerrit Eelkes Buwalda en Hiltje Mosselman
  Opgestuurd door het CBG: Persoonskaart

  Reizend muzikant (met accordeon tijdens kermissen) - circa 1916 logementhouder te Nijmegen ? reizend muzikant in 1914-1918 , Abe speelde vaak in treinen met gemobiliseerde soldaten. Volgens fam.overlevering heeft hij toen veel geld verdiend
  Hij was getuige bij het huwelijk van zijn zwager Jan Zeldenthuis en Regina Martha de Jong.

  Ontvangen van het CBG: Persoonskaart
  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden: Bevolkingsregister 1876-1904 178 LW

  Gevonden bij de NGV: Overlijdensadvertentie

  Gemeente: Dokkum
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 146
  Aangiftedatum: 27-12-1876


 4. Jan Zeldenthuis, beroep: Arbeider, geboren Dokkum 26 april 1877, overleden Leeuwarden 10 februari 1908, begraven Algemene begraafplaats , ondertrouwt Leeuwarden 23 mei 1901 , trouwt Leeuwarden 19 juni 1901 Regina Martha de Jong, geboren Leeuwarden 18 juni 1881, overleden -, begraven -, ouders Bauke de Jong en Anna Maria van Otichem
  Gevonden in het Rijksarchief Leeuwarden:
  Geboorteakte 390
  Huwelijksakte (1901)

  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden:
  Bevolkingsregister 1876-1904 177 LW, 1904-1922 185 LW

  Opgestuurd door CBG:
  Persoonskaart

  Gevonden in het Rijksarchief Groningen:
  Bevolkingsregister 1910 26 202
  Huwelijkse Voorwaarden: Akte van aankondiging. (gem.Losser)
  Opname in het ondertrouwregister.
  Akte van onvermogen.
  Uittreksel uit het geboorteregister Jan.
  Uittreksel uit het geboorteregister Regina Martha
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Anna Maria van Otichem.
  Verklaring ongeschiktheid voor Nationale Militie.

  betr. Poede Huwelijksakte 166,
  Huwelijkse Voorwaarden: Opname in het ondertrouwregister.
  Akte van onvermogen.
  Uittreksel uit het geboorteregister Teake.
  Uittreksel uit het geboorteregister Regina Martha.
  Uittreksel uit het overlijdensregister Jan Zeldenthuis.
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Anna Maria van Otichem.
  Uittreksel uit het overlijdensregister Berendina.

  De straat waarin zij geboren is heet de butterhoek
  Werd Opoe genoemd.

  Regina Martha zou een schaatskampioene zijn geweest. Schaatsmuseum in Hindeloopen kon dit niet bevestigen.
  Na de dood van Jan Zeldenthuis, zou Regina aardig in de put hebben gezeten en de wereld niet meer zien zitten. Samen met Anna Maria Zeldenthuis zou zij er een einde aan hebben willen maken.

  Gemeente: Leeuwarden
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 390
  Aangiftedatum: 20-06-1881

  Gemeente: Groningen
  Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 886
  Datum: 23-12-1920

  Gevonden in het Rijksarchief Leeuwarden:
  Geboorteakte 62
  Huwelijksakte 130
  Overlijdensakte 68

  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden:
  Bevolkingsregister: 1876-1904 177 LW, 1876-1904 178 LW, 1904-1922 185 LW

  Huwelijkse Voorwaarden: Akte van aankondiging. (gem.Losser)
  Opname in het ondertrouwregister.
  Akte van onvermogen.
  Uittreksel uit het geboorteregister Jan.
  Uittreksel uit het geboorteregister Regina Martha
  Uittreksel uit het overlijdensregister
  Anna Maria van Otichem.

  Het volgende gerucht doet de ronde. Volgens Henk Boerema (1931) dit:
  Jan Zeldenthuis heeft een fortuin bij elkaar vergaart door het vervenen van de grond wat nu "de grote Wielen" bij Leeuwarden is. Hij heeft echter al het geld verzopen en is daarna zelf verzopen. Waar is niet bekend.

  Volgens mijn ouders zou Anna Maria Zeldenthuis afstammen van een van de rijkste families van Friesland, maar zijn onterft door haar huwelijk met Christoffer Boerema. 5. Roelofke Zeldenthuis, geboren Dokkum 13 november 1879, overleden -, trouwt Leeuwarden 24 juli 1897 Gerrit van der Wal, beroep: Koopman in galanterien, geboren Leeuwarden 10 augustus 1874, overleden -, begraven -, ouders Machiel van der Wal en Rigtje Hette Baarda
  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart


  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden: Bevolkingsregister 1876-1904 178 LW

  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart
 6. Geeske Zeldenthuis, geboren Dokkum 29 juli 1881, overleden Dokkum 23 juli 1885
  Gemeente: Dokkum
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 93
  Aangiftedatum: 01-08-1881

  Toegangnr: 30-09
  Inventarisnr: 3014
  Gemeente: Dokkum
  Soort akte: Overlijdensakte
  Aktenummer: A 51
  Aangiftedatum: 24-07-1885

 7. Jurjen Zeldenthuis, beroep: Touwslagersknecht, Touwslager, geboren Dokkum 1 juni 1883, overleden Leeuwarden 31 augustus 1925, ondertrouwt Leeuwarden 25 september 1904 , trouwt Leeuwarden 8 oktober 1904 Trijntje Stobbe, beroep: Dienstbode, geboren Gorredijk 26 oktober 1880, overleden -, ouders Anne Jans Stobbe en Aukje Akke Blauw
  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden:
  Bevolkingsregister 1904-1922 185 LW, 1922-1939 HK LW

  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart
  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden:
  Bevolkingsregister 1876-1904 178 LW, 1904-1922 185 LW, 1922-1939 GK LW

  Huwelijkse Bijlagen: Ondertrouwregister
  Uittreksel uit het geboorteregister Jurjen
  Uittreksel uit het geboorteregister Trijntje
  Verklaring van onvermogen
  Verklaring Nationale Militie

  Ten tijde van zijn huwelijk zat Jurjen nog in militaire dienst.

  Spiekerbak, De: Echte naam Jurjen Zeldenthuis, een figuur van de Boterhoek die zijn geiten liet grazen op het nog niet bestrate Oldehoofsterkerkhof
  Gemeente: Dokkum
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 63
  Aangiftedatum: 02-06-1883

  Toegangnr: 30-22
  Inventarisnr: 2096
  Gemeente: Leeuwarden
  Soort akte: Huwelijksakte
  Aktenummer: 216
  Datum: 08-10-1904

  Gemeente: Leeuwarden
  Soort akte: Overlijdensakte
  Aktenummer: A 452
  Aangiftedatum: 01-09-1925

 8. Aafke Zeldenthuis, geboren Dokkum 21 januari 1885, overleden Dokkum 30 juli 1885
  Gemeente: Dokkum
  Soort akte: Geboorteakte
  Aktenummer: A 7
  Aangiftedatum: 23-01-1885 9. Geeske Zeldenthuis, geboren Dokkum 11 juni 1886, overleden -, begraven -, trouwt Leeuwarden 23 maart 1903 Jan de Jong, beroep: Koopman in galanterien, Winkelier(brillenzaak), geboren Zwaagwesteinde 15 augustus 1880, overleden Leeuwarden 23 mei 1948, ouders Jilt Baukes de Jong en Klaaske Hulsinga
  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden: Bevolkingsregister 1876-1904 178 LW
  1904-1922 187 LW
  Opgestuurd door het CBG: Persoonskaart

  , trouwt B.J. van Luijn, geboren ca. 1881
  Gevonden in het gemeentearchief Leeuwarden:
  Bevolkingsregister 1876-1904 178 LW, 1904-1922 187 LW
  Testament 24-12-1914

  Gevonden bij de NGV: Overlijdensadvertentie

  Toegangnr: 30-12
  Inventarisnr: 3060
  Gemeente: Franeker
  Soort akte: Overlijdensakte
  Aktenummer: A 60
  Aangiftedatum: 09-04-1931

  Geeske had ravenzwart haar. Volgens de heer Kooistra, die zijn tante Geeske heeft gekend, vroeg een Duitse Soldaat haar ooit in WOII of ze soms van franse afkomst was.

  Er moet nóg een testament zijn:
  1923 Leeuwarden, notaris S. W. Wegener Sleeswijk
  Inv. nr. 078173 repertoire nr. 269 d.d. 23 oktober 1923
  Testament
  - Geeske Zeldenthuis te Leeuwarden


V.2

Jan Zeldenthuis (ouders onder IV.2), beroep: Matroos, Commies de rijksbelasting, geboren Dokkum 25 januari 1865, overleden Amsterdam 12 augustus 1950, begraven Rustoord (Diemen) 16 augustus 1950, trouwt Dokkem 4 december 1892 Gertje Maria Eilander, geboren Dokkum 15 maart 1867, overleden Amsterdam 12 april 1942, ouders Tjiesje Eilander en Lena Rosier
Gevonden in het Rijksarchief Leeuwarden: Huwelijksakte 21,

Huwelijkse Bijlagen: Huwelijksafkondigingen
Uittreksel uit het geboorteregister Jan
Uittreksel uit het geboorteregister Gertje
Uittreksel overlijdensakte Jan Pieters Zeldenthuis
Uittreksel overlijdensakte Lena Rosier
Uittreksel overlijdensakte Nieske Pastma
Verklaring afwijzing Nationale Militie (broederdienst)

Gevonden in het Rijksarchief Gelderland: Bev.reg 160.

Gevonden bij de NGV: Overlijdensadvertentie


Jan Zeldenthuis is op 4 december 1889 uit Dockum ingeschreven in Nijmegen. Zijn beroep is commies bij rijksbelastingen. De straat waar hij woonde was van den Brugghenstraat.
Op 4 januari 1893 kwam Gertje Eilander, geboren te Dockum 15-03-1867 bij hem wonen, adres: Daalsche weg 552. Volgens het bevolkingsregister kwam zij uit Dockum.
Op 28 maart 1893 vertrokken zij uit Nijmegen en gingen naar Heumen

In de overlijdensadvertentie komt J. J. Zeldenthuis voor, die in aller naam kennis geeft van dit overlijden. Dit blijkt Jan Jurjen te zijn.
  Uit dit huwelijk
 1. Jan Jurjen Zeldenthuis, beroep: Letterkundige, Scheikundige, Bioscoopcommies, Hoofdcommies, geboren Westervoort 9 januari 1894, overleden -, trouwt Amsterdam 5 juni 1919 , gescheiden 03-07-1924 te Amsterdam Jacomina Petronella van der Koog, geboren Gorinchem 5 mei 1896, ouders Jan van der Koog en Anna Hendrika Jacoba van Balen Blanken
  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart

  , trouwt Amsterdam 3 september 1924 , gescheiden 02-07-1946 te Amsterdam Karoline Margarethe Henriëtte Kneusel, geboren Beuthen (D) 25 februari 1888, overleden -, ouders Ernst Kneusel en Maria Franke
  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart

  , trouwt - Hanna Maria Diamant, geboren -
  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart

  Jan wordt J.J. genoemd in de overlijdensadvertentie van zijn vader.

  Jan Jurjen wordt ook genoemd in de bibliotheek der vaderlandsche letteren:
  Zeldenthuis, Jan J. -, geb. 1894 te Westervoort; gemeenteambt. te Amsterdam; dichter der natuur; Langs Heide en Akker; Droom en Verlangen; Van Onrust en Verteedering

  LANDSCHAP

  Grijze wilgen over 't water;
  'n Visser die daar rustig tuurt;
  Enkele eenden met gesnater
  Om dat wonder in hun buurt...

  Zonlicht door het lage lover;
  Middag die in rust vergaat;
  En de hoge hemel over
  't Weiland dat in trilling staat

  In mij rijst het stil ontroeren
  Van dit over-schone land,
  Waar van ver de blauwe boeren
  Langzaam maaien, zwaar van hand ...


  ZOMER

  Er loopt een jongen door het land,
  Dat staat in brand aan allen kant.
  De vlammen der papavers slaan
  Hoog tegen bei zijn benen aan.
  De boterbloemen, geel en wild,
  Zij lekken, waar geen vlam meer trilt.
  De jongen loopt en fluit en zingt
  Nu zomer in zijn ogen dringt,
  Nu brand van zon en veld en lucht
  Hem leiden naar omboomd gehucht,
  Waar opblinkt koele wetering
  in goud van middag-schittering.
  Daar zullen liggen, blauw op groen,
  En broek én pet én boezeroen.
  Daar zal zijn lichaam blank en blond
  In 't water zijn in de' avondstond.
  Tot dat de laatste vlam verbrandt
  van 't opgelaaide zomer-land;
  Tot koekoeksbloemen naast margriet
  gaan lichten achter duist'rend riet;
  Tot alles stil wordt voor den nacht,
  die aan den horizon al wacht...
  dan zal hij gaan naar huis, alleen;
  Dan zal hij fluiten voor zich heen
  Een oude wijs, die zich herhaalt,
  Maar eind'lijk in het duister draalt,
  Als hij zal zijn, waar nacht-licht brandt:
  Thuis, midden in het zomer-land.

 2. Gertje Helena Nieske Zeldenthuis, roepnaam: Leen, beroep: Analiste van het Departement van Financien, geboren Zevenaar 13 december 1896, overleden -
  Opgestuurd door CBG: Persoonskaart

  Gekregen van ene Jaap Groen: Foto

  Aan de achterzijde van de foto staat leen Zeldenthuis. Ik kreeg deze samen met een foto van Gertje Eilander Zeldenthuis, haar moeder.

  Toegangnr: 0207
  Inventarisnr: 2127
  Gemeente: Zevenaar
  Soort akte: geboorte
  Aktenummer: 107
  Aangiftedatum: 14-12-1896


terug naar: 13 geslachten Lafeber
terug naar: homepage Jan Lafeber


Gegenereerd door   Oedipus II     op 18 juli 2007