Signalementskaarten Veenhuizen
Een overzicht van ingeschrevenen afkomstig uit Gouda
(door J.D. Lafeber)

"De signalementskaart is in Veenhuizen gebruikt in de periode van 1896 tot 1901. De bedenker van dit systeem was de Fransman Alphonse Bertillon (1853-1917). Hij ontdekte dat op basis van nauwkeurige lichaamsmetingen de identiteit van het individu vastgelegd kon worden. Op dit eenvoudige theoretische principe bouwde Bertillon een gecompliceerde identificatie methode, waarin lichaamsmetingen centraal stonden. Omdat het menselijk individu niet in getallen alleen te vangen is, waren aanvullende beschrijvingen noodzakelijk".
(Uit : informatie rijksarchief Drenthe).

Hierbij een overzicht van Gouwenaars (allen geboren in Gouda) waarvan een signalementskaart te vinden is in het rijksarchief te Assen. Op de kaart zijn diverse lichamelijke kenmerken van de desbetreffende persoon aangetekend. Daarnaast worden veelal de namen van ouders vermeld, het aantal eerdere veroordelingen en zijn foto's toegevoegd (en profil en en face).

Door met de muis op de naam te klikken wordt de desbetreffende kwartierstaat geopend (in pdf-formaat, te lezen met Acrobat Reader). Foto
klik voor vergroting
Geboortedatum
Link naar signalementskaart
374.    31 augustus 1896 - Hendrik Blok, zoon van Hendrik Blok en Maria Neuteboom, tuinman, laatste woonplaats Gouda, gehuwd, vier maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : moedervlekje op linkerbovenarm, zweerwond op de rug.
26-12-1842
 374
380.    4 augustus 1896 - Johannes Blom, zoon van Steven Blom en Wilhelmina Akrijn, zonder beroep, zonder woonplaats, ongehuwd, zes maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij door rechtbank Assen.
Bijzondere kenmerken : voorhoofd horizontaal en vertikaal gerimpeld, gespleten neuspunt, wrat op de rug.
22-10-1849 380
381.    10 september 1896 - Johannes Blom, zoon van Johannes Blom en Cornelia van Waas, zonder beroep, zonder woonplaats, ongehuwd, gestraft door de krijgsraad te Paramaribo (mil. inf. West Indië) wegens feitelijke insubordinatie (5 jaar).
Bijzondere kenmerken : voorhoofd horizontaal gerimpeld, littekens snijwonden op rechter kaakbeen en in het gelaat, wrat op de rug.
24-09-1866  381
384.    17 november 1894 - Willem Blom, zoon van Johannes Blom en Cornelia van Waas, arbeider, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : gekronkeld litteken van snijwond op de hand, ovaal litteken knelwond op knokkel boven de pols, borst donker behaard.
08-07-1872  384
421.    14 maart 1900 - Marinus de Boer, zoon van Klaas de Boer en Catharina Vergeer, onderwijzer, laatste woonplaats Gouda, heeft als fuselier gediend in het Ned. Oost Indisch Leger, veroordeeld vanwege landloperij 's-Hertogenbosch.
Bijzonder kenmerken : voorhoofd horizontaal en vertkaal gerimpeld, plooitje in oorlel, middenschot neus zichtbaar, trekt met linkeroog, bruin wratje op linkerbenedenarm, bruin moedervlekje op linkerbovenarm, litteken snijwond op duim rechterhand, litteken zweerwond op rechterhand, twee bruine moedervlekken op de borst en een bruin behaarde wrat, zwaar behaard, bruine moedervlek op de rug.
20-06-1859  421
506.   25 april 1896 - Arie Simon Boot, zoon van Simon Boot en Maria Johanna Brem, letterzetter, laatste woonplaats onbekend, heeft vier jaar gediend bij het 2e regiment huzaren, veroordeeld vanwege landloperij in Rotterdam.
Bijzondere kenmerken : aan de linkerzijde van de hals 4 cm van de lel van het oor een wond/messteek lang 3,3 cm, breed 1,2 cm.
21-05-1863 506
511.     20 december 1898 - Jan Booij, zoon van Fop Booy en Christina Agatha Hornes, smid, ongehuwd, heeft gediend in het vierde regiment infanterie, eenmaal eerder veroordeeld vanwege bedelarij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij Rotterdam.
Bijzondere kenmerken : kale schedel, middenschot neus zichtbaar, plooitje in oorlel, naar binnengegroeide stijl middenvinger linkerhand vanwege een operatie, litteken snijwond op muis rechterhand, tatoeage vrouwenfiguur waaronder JB op rechterbenedenarm, litteken valwond in linkerwenkbrauw, bruine moedervlek op borst, lichte vlekken op de huid, litteken zweerwond op de rug.
09-08-1841 511
520.    7 mei 1896 - Cornelis Johannes Bos, zoon van Lourens Bos en Theodora Nobel, zonder beroep en woonplaats, weduwnaar, vijf maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij Rotterdam.
Bijzondere kenmerken : wrat in de nek en op de rug.
10-05-1836 520
837.    19 mei 1896 - Cornelis Ceton, zoon van Dirk Ceton en Mina van Leeuwen, sjouwer, ongehuwd, eerder veroordeeld vanwege landloperij en bedelarij, nu veroordeeld vanwege landloperij  's-Gravenhage. Hij is na expiratie van de straf overgeleverd aan Justitie (politie straf kantongerecht Gouda d.d. 5 juli 1893).
Bijzondere kenmerken : geen.
27-03-1859 837
1009.    16 mei 1896 - Reinier van Dillen, zoon van Hendrik van Dillen en Cornelia Lakerveld, kleermaker, weduwnaar, driemaal eerder veroordeeld vanwege bedelen en landloperij, nu veroordeeld vanwege landloperij in 's-Hertogenbosch, heeft gediend bij de infanterie (Ned. West Indisch Leger). 18-03-1843 1009
1061.    20 januari 1898 - Johannes van Dorp, zoon van Johannes van Dorp en Willemina van Riemsbergen, metselaar, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij in 's-Hertogenbosch, heeft van 1873 - 1891 gediend bij het Ned. Oost Indisch Infanterie bat. te Batavia.
Bijnzondere kenmerken : een blauwe tatoeage op de rechterarm 18 cm boven de pols, twee letters FM.
01-05-1851
1061

1297.    22 juni 1901 - Johannes la Feber, zoon van Cornelis la Feber en Elizabeth van Eck, tweemaal eerder veroordeeld als militair nl. in 1897 door de krijgsraad in Hellevoetsluis vanwege desertie tot 3 maanden militaire detentie en in 1899 door de krijgsraad van Den Helder tot 2 maanden militaire detentie vanwege verduistering, corps der mariniers (1886 tot 1899), nu veroordeeld vanwege landloperij in Îs-Hertogenbosch.
Bijzondere kenmerken : litteken op wijsvinger, tatoeage ankers boven duimen, tatoeage anker en verbleekte letters boven linkerpols, boven rechterpols tatoeage kruiskroon, waaronder een anker en een hart, waaronder de letters C J L B, midden op de borst een brandwond.

29-05-1867 1297
1316.    24 augustus 1896 - Coenraad Flink, zoon van Wouter Flink en Cornelia Weyman, bakker, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend als vrijwilliger bij de marine van 1872-1875 te Breda en Hellevoetsluis, vijf maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, nu veroordeeld vanwege landloperij 's-Hertogenbosch.
Bijzondere kenmerken : wrat op bovenlid rechteroog.
28-02-1846 1316
1365.    15 november 1899 - Sebastiaan Adrianus van Gastel, zoon van Adrianus van Gastel en Anna Catharina Gorisssen, loopknecht, laatste woonplaats 's-Gravenhage, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : litteken op wijsvinger en litteken op linkerslaap.
26-01-1853 1365
1378.    18 september 1900 - Jacobus Geene, zoon van Gerrit Geene en Willemina Johanna Bonger, orgeldraaier, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, gediend als matroos bij de Kon. Ned. Marine, veroordeeld vanwege bedelarij Rotterdam.
Bijzondere kenmerken : middenschot neus zichtbaar, voorhoofd horizontaal en vertikaal gerimpeld, litteken snijwond aan linkerhand, tatoeage onduidelijk mannenbeeld op linkerbovenarm, litteken snijwond op rechterbovenarm, wratje op de borst en drie wijnvlekken op de rug.
20-03-1863 1378
1385.    22 juli 1898 - Coenradus Johannes van der Geest, zoon van Klaas van de Geest em Maria Wilhelmina Pinkse, schoenmaker, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : litteken op wijsvinger linkerhand.
26-01-1859 1385
1516.    25 mei 1898 - Hendrik Grendel, zoon van Cornelis Grendel en Elzabeth Streevelaar, mandenmaker, laatste woonplaats Gouda, gehuwd met Aaltje van Willegen, gediend bij het vierde regiment infanterie te Gouda lichting 1871, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : moedervlek juist onder het schouderblad.
04-05-1851 1516
1677.    19 juni 1896 - Cornelis van Harten, zoon van Cornelis van Harten en Neeltje Sanders, touwspinner, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend als vrijwilliger bij de Kon. Nde. Marine te Amsterdam 1872-1894,  twee maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage. Zwager van nr. 3338 Gerrit Neef. 17-11-1850 1677

1817.    3 augustus 1896 - Antonius den Hertog, zoon van Johannes den Hertog en Wilhelmina Lourier, arbeider, zonder woonplaats, gediend als infanterist in het Ned. Oost Indisch Leger, eenmaal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : licht pokdalig, moedervlekken op linkerbenedenarm, rechterbovenarm en borst, litteken snijwond midden in linkerwenkbrauw, wrat in de nek en op de rug

09-10-1846 1817
1919.    9 september 1896 - Jan Hogendoorn, zoon van Cornelis Hogendoorn en Hendrika van Dijk, werkman, laatste woonplaats Amsterdam, weduwnaar van Christina de Bakel, gediend in het 6e regiment infanterie te Maastricht van 1854-1855, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : kaal op schedel, hangende onderlip, zwaar gerimpeld, wrat op wijsvinger, littekens op schouders en borst.

De vermelding dat hij op 25 maart 1841 in Gouda zou zijn geboren is niet juist. Hij werd op 30 september 1833 in Sluipwijk geboren als zoon van Cornelis Hogendoorn en Hendrika van Dijk. Hij trouwde op 21 september 1864 in Amsterdam met Christina Jacoba de Bazel. Feitelijk hoort Jan Hogendoorn dus niet thuis in dit overzicht van geboren Gouwenaars.
25-03-1841? 1919
2094.    3 juni 1896 - Cornelis Jaarsveld, zoon van Nicolaas Jaarsveld en Cornelia van der Palm, wagenmaker, zonder woonplaats, laatst gewoond te Rotterdam, gediend als vrijwilliger in het korps mariniers Ned. Indië te Batavia 1862-1863 en als plaatsvervangr in het derde regiment infanterie te Gorkum van 1866-1868, acht maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij landloperij (Rijkswerinrichting vonnis 28 oktober 1895 Utrecht 1 jaar en vijf maanden).
Bijzondere kenmerken : kaal op de schedel, litteken snijwond op rechterwijsvinger, linkeronderbeen bruin door huidziekte, beide benen met spataders bezet, drie littekens snijwonden in de hals, wrat op rechterneusvleugel.
18-04-1835 2094
2171.    10 juli 1896 - Andries de Jong, zoon van Simon de Jong en Catharina Spee, touwslager, laatste woonplaats Gouda, gediend als vrijwilliger bij de zeemacht te Hellevoetsluis 1867-1875, vier maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : top wijsvinger verminkt door feit, litteken op middenvinger, tatoeage op benedenarm van A. de Jong, een blauw rechthoekig litteken op voorhoofd.
27-09-1842
2171
2359.    9 juli 1896 - Nicolaas van der Kin, zoon van Gijsbertus van der Kin en Johanna Schiedon, touwslager, zonder woonplaats, weduwnaar, vijf maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, nu veroordeeld vanwege landloperij door rechtbank 's-Hertogenbosch. Hij moet na expiratie nog een gevangenisstraf ondergaan.
Bijzondere kenmerken : voorhoofd horizontaal gerimpeld, neus middenschot zichtbaar, litteken zweerwond in het gelaat voor langs linker oor vertikaal gekarteld linkeroorrand, wrat op rechterwang, wrat op borst, liteken zweerwond op licham, schouderbladen bedekt met zomersproeten.
02-09-1820 2359
2360.    13 december 1898 - Johannes Jacobus van der Kin(d), zoon van Nicolaas van der Kind (zie nr. 2359) en Magdalena Barbera Laarveld, behanger, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij 's-Hertogenbosch.
Bijzondere kenmerken : voorhoofd horizontaal en vertikaal gerimpeld, neus spitse punt en middenschot zichtbaar, tatoeage van een hart op linkerbenedenarm, tatoeage letters J V D K waaronder een anker op rechterbenedenarm, littekens snijwonden op voorhoofd en bovenlip tegen de neus.
19-11-1855 2360
2363.    8 mei 1896 - Benjamin Kinwel, zoon van Benjamin Kinwel en Cornelia de Jong,, schipper, laatste woonplaats Gouda, 1870-1871 milicien infanterie Arnhem, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : geen.
08-07-1841 2363
2474.    7 september 1896 - Hendrikus Rubertus Koelman, zoon van Robertus Koelman en Johanna Lans, laatste woonplaats Rotterdam, geen beroep, ongehuwd, gediend van 1888-1891 bij de Marine te Willemsoord, volgens eigen verklaring gedurende zijn diensttijd driemaal veroordeeldtot resp. vier, twee en negen maanden celstraf vanwege dienstweigeren, desertie en diefstal met inbraak.
Bijzondere kenmerken : litekens op linker- en rechterpink.
21-03-1873 2474
2570.    8 mei 1899 - Hendrik Nicolaas Kooij, zoon van Klaas Kooij en Geertruida Groeneijk, voerman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage. N.b. zijn grootvader van moederskant Jan Groeneijk was eveneens opgenomen in Veenhuizen (in het het register van bedelaars van staat Jan Groeneijk op de volgende jaren geregistreerd : 1826 niet aanwezig, 1830 aanwezig, 1831 aanwezig, 1832 niet aanwezig, 1833 aanwezig en 1834 aanwezig; hij overleed er in 1835).
Bijzondere kenmerken : litteken op wijsvinger, pink weinig gebogen.
29-04-1853 2570
2584.    17 oktober 1898 - Gijsbertus Arnoldus de Korte, zoon van Albertus de Korte en Helena Plomp, schipper, laatste woonplaats Haarlem, gediend als vrijwilliger in het Ned. Indisch Leger 1883-1886, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : littekens snijwonden op hand en benedenarm, litteken op voorhoofd en zweerwonden aan de hals.
02-04-1849 2584
2616.    27 juli 1896 - Petrus Arnoldus Kramer, zoon van Hubertus Kramer en Johanna Anthonetta Carolina Huyvenaar, zonder beroep en woonplaats, gediend in het tweede regiment huzaren van het Ned. Leger, zes maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : rechterpink gedeeltelijk door klemming gebroken, wratten bij neushoek, in de hals, op de borst en in het gezicht.
14-02-1864 2616
3169.    14 december 1898 - Dirk Meijer, zoon van Stephanus Meijer en Johanna Petermans, touwslager, ongehuwd (weduwnaar), veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzonder kenmerk : een naatje in een oorlel.
06-12-1848 3169
3231.    22 augustus 1896 - Gijsbertus Molenaar, zoon van Cornelis Molenaar en Maria Bik, touwslager, zonder woonplaats, gehuwd, gediend bij de infanterie van het Ned. Oost Indisch Leger, vijf maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : zweerwond op linkerhand en op de rug, wratten op borst en nek.
03-09-1835 3231
3236.    8 juni 1896 - Pieter Moleveld, zoon van Pieter Moleveld en Sijtje Pouw, zonder beroep en woonplaats, ongehuwd, vier maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : linkerpinknagel eraf door snijwond, litteken snijwond op voorhoofd, wrat in de hals en wijnvlekken op de borst.
14-08-1850 3236
3338.    27 april 1896 - Gerrit Neef, zoon van Jan (= Hendrik of Henry) Neef en Wilhelmina Jansen, touwslager, zonder vaste woonplaats (daarvoor Gouda), gehuwd met Maria van Harte te Gouda, gediend in het vierde regiment infanterie te Gouda, vier maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij Zutphen. In 1864 veroordeeld vanwege diefstal door de rechtbank Rotterdam. Zwager van nr. 1677 Cornelis van Harten.
Bijzondere kenmerken : litteken op bovenarm vanwege een val, litteken op het lichaam.
    -1839 3338
3383.    24 september 1897 - Johannes Nieuwenhuizen, zoon van Jacobus Nieuwenhuizen en Petronella Breda, schilder te Gouda, weduwnaar, twee maal eerder veroordeeld vanwege landloperij en bedelarij met opzending, nu veroordeeld vanwege landloperij 's-Hertogenbosch.
Bijzondere kenmerken : in de rechterzijde van de nek een gewasje.
     08-10-1842 3383
3487.    24 augustus 1896 - Johannes Oostenrijk, zoon van Johannes Oostenrijk en Elizabeth Hageman, touwslager, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, negen maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : kaal op de schedel, glassnijwond aan linkerwijsvinger, litteken op de hand.
22-05-1853 3487
3516.    29 oktober 1897 - Gerrit Cornelis Ornis (lees : Hornes), zoon van Gerrit Cornelis Hornes en Maria de Graaf, werkman, zonder woonplaats, ongehuwd, gediend als fuselier in Ned. Oost Indië, veroordeeld door Arr. Rechtbank Rotterdam.
Bijzondere kenmerken : een tatoeage G. Hornes 28875, waaronder twee gekruiste klewangs op de rechterbenedenarm.
06-04-1865
3516
3551.    2 mei 1896 - Willem van Oudshoorn, zoon van Cornelis van Oudshoorn en Maria van den Berg, touwslager, zonder woonplaats, weduwnaar, gediend bij het tweede regiment veld artillerie te Utrecht, twee maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij Zutphen.
Bijzondere kenmerken : zweerwond in de hals.
19-04-1856 3551
3578.    12 maart 1900 - Johannes Joseph van der Pauw, zoon van Arie Pauw en Maria Johanna van Balen, smid, zonder woonplaats, weduwnaar, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : gaatje in oorlel.
13-03-1856 3578
3791.    16 oktober 1899 - Arie Prinsenberg, zoon van Simon Prinsenberg en Maria Willemina van de Wittenboer, touwslager, laatste woonplaats Gouda, weduwnaar van Johanna Ockers, gediend als vrijwilliger in het tweede regiment infanterie te Vlisingen 1869-1870, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage. 06-03-1842 3791
3817.    24 juni 1896 - Adrianus Franciscus Pijpenzeel, zoon van Adrianus Franciscus Pijpenzeel en Maria Elisabeth Blancke, pottenbakker, zonder woonplaats, ongehuwd, gediend bij het eerste bataljon pauselijke Zouaven, drie maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Hertogenbosch.
Bijzondere kenmerken : litteken snijwond op linkerhand en een wrat op de rug.
06-04-1841 3817

3972.    17 januari 1899 - Louis Christiaan Rond, zoon van Christiaan Louis Rond en Grietje Doesburg, koopman, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : litteken snijwond aan linkerhand, pink rechterhand krom naar binnen gegroeid, middelvinger door operatie stijf naar binnen gegroeid, littekens brandwonden in de nek, litteken operatie op de rug.

07-04-1847 3972
4061. Johannes van Rijst, zoon van Jan van Rijst en Willemina Koemans, pijpenmaker, veroordeeld vanwege landloperij Den Haag.
Joannes van Rijst
08-05-1830
4061
4189.    14 februari 1899 - Hendricus Scholten, zoon van Franciscus Bernardus Scholten en Grietje de Jong, zonder beroep en woonplaats, weduwnaar, gediend als vrijwilliger bij het korps grenadiers en jagers, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : kale schedel, gaatje in oorlel, wratje op de borst, borst licht behaard.

03-11-1844 4189
4429.    15 mei 1896 - Johannes Sonne, zoon van Gerardus Mattheus Sonne en Wilhelmina van Keulen, schippersknecht, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd, gediend als vrijwilliger bij de Kon. Ned. Marine op de kanonneerboot Wodan 1873-1883, zes maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage, in 1882 veroordeeld door de krijgsraad te Hellevoetsluis tot zes maanden detentie vanwege desertie.
Bijzondere kenmerken : moedervlekken op linkeronderarm en linkerbovenarm, hoefvormig litteken op de schedel, wrat op d rug, dicht behaard.
06-04-1858 4429
4543.    15 september 1896 - Jan Stevens, zoon van Dirk Stevens en Hendrika Blom, sjouwer, zonder woonplaats, ongehuwd, gediend in het korps Ned. Mariniers, twee maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : litteken van brandwond op de rug.
23-03-1847 4543
5031.    15 juni 1900 - Cornelis van Vlaardingen, zoon van Leendert van Vlaardingen en Lena Schriek, werkman, laatste woonplaats Gouda, ongehuwd,  eenmaal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : litteken snijwond beneden de rechtermondhoek.
22-11-1850 5031
5032.    11 juni 1896 - Abraham Vlak, zoon van Abraham Vlak en Elizabeth Roldes (wellicht de Reus ?), ongehuwd, laatste woonplaats Rotterdam,  eenmaal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : veel littekens aan het rechtergelaat (klierstof), moedervlekje op de borst.
06-02-1862 5032
5046.    13 oktober 1896 - Leonardus Gerardus van Vliet, zoon van Gijsbertus van Vliet en Catharina Johanna Lansmans, blekersknecht, laatste woonplaats 's-Gravenhage, drie maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij met opzending, veroordeeld vanwege landloperij Utrecht.
Bijzondere kenmerken : littekens in het gelaat en hals (o.a. boven linkerwenkbrauw, beneden linkerooglid en schuin beneden rechterooghoek).
16-02-1865 5046
5184.    2 juli 1896 - Gerrit van Waas, zoon van Hendrik van Waas en Sara Zevenboom, schipper, laatste woonplaats Rotterdam, ongehuwd, drie mal eerder veroordeeld vanwege bedelarij, nu veroordeeld vanwege bedelarij 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : linker neusvleugel misvormd door val, top ringvinger voor naar binnen gebogen, litteken knelwond hol naar beneden op hand, hol litteken van valwond op wang.
14-08-1849 5184
5185.    3 mei 1898 - Johannes Marinus van Waas, zoon van Didericus Christoffel van Waas en Agnes van Meurs, sigarenmaker, gescheiden, veroordeeld vanwege lanloperij door de rechtbank van 's-Gravenhage.
Bijzondere kenmerken : voorhoofd horizontaal en vertikaal gerimpeld, stompe punt van de neus en middenschot zichtbaar, wratje op linkerhand, tatoeage anker op rechterhand tussen duim en wijsvinger, wratje op borst.
07-06-1858 5185
5186.    13 juli 1896 - Josephus van Waas, zoon van Theodorus van Waas en Johanna Laurier, baandersknecht, laatste woonplaats Schiedam, weduwnaar van Maria Verhoeven, drie maal eerder veroordeeld vanwege bedelarij en landloperij, nu veroordeeld vanwege landloperij 's-Hertogenbosch.
Bijzondere kenmerken : op top pink een hol naar binnen gebogen litteken van een bijtwond, wrat op pink, borst en maagstreek met donker haar bezet, wrat op het lichaam.
10-03-1840 5186
5348.    12 mei 1896 - Hendrik Wiezer - zoon van Johannes Wiezer en Geertruy de Jong, touwslager, zonder woonplaats, ongehuwd, twee maal eerder in rijkswerkinrichting vanwege landloperij en bedelarij, nu veroordeeld vanwege landloperij Breda, in het bezit van een frans militair paspoort, 4e regiment infanterie Gouda (1862-1864), Ned. West Indië (1864-1867).
Bijzondere kenmerken : mist rechteroog (heeft glazen oog), tatoeage op de linkeronderachterarm van een soldaat met een geweer bij de voet, omgeven door een slang, hieronder  - 85 A 92 - Soldat Français M. Diezer, tatoeage op rectervooronderarm J.A. Diezer Geertrui de Jong + letters L K T, wijsvinger stijf door verwonding.
25-11-1844 5348
5349.    24 september 1896 - Hendrik Wiezer (zie : 5348). 25-11-1844 5349

Lafebernaar begin artikel Reacties graag naar :

Lafeber

LafeberTerug naar homepage