Waar is mysterieuze koker gebleven?

In 1967, bij de viering van het tienjarig bestaan van de toenmalige Haagse Sociale Academie, kreeg de lustrumcommissie een lumineus idee. Laten we studenten en docenten van de opleiding vragen om een schets te maken hoe de wereld er veertig jaar later - in 2007 dus - uit zou zien.
De fantasie van betrokkenen werd door deze uitdaging zeer geprikkeld en velen leverden een bijdrage. Al het materiaal werd verzameld en in een metalen koker gestopt, die vervolgens werd begraven in de patio van het gebouw aan de Saffierhorst 105. In de bibliotheek werd een handleiding gedeponeerd hoe te handelen in 2007.


En ja, nu is het 2007.
Het gebouw bestaat nog steeds en ook die patio is er nog. Maar wat de lustrumcommissie toen niet had voorzien was, dat de Haagse Sociale Academie in 2007 niet meer zou bestaan. Die academie is gefuseerd met de Katholieke Sociale Academie en inmiddels opgegaan in de Haagse Hogeschool. En de gemaakte handleiding is in al het fusiegeweld ergens verdwenen. En wat ook niet was voorzien, was dat het gebouw wel eens van eigenaar zou kunnen wisselen. Inmiddels is dat De Mondriaan Onderwijsgroep (lokatie:Saffierhorst 105 2592 GK Den Haag 070-3045151). De huidige eigenaar is natuurlijk niet zo betrokken bij dit verhaal, vond het wel een spannend gegeven, maar wil vooralsnog niet medewerken. Hoewel met een metaaldetector gemakkelijk nagegaan kan worden of, en zo ja waar de koker met dit unieke materiaal in de patio van het gebouw te vinden is.


Donderdag 22 november a.s. wordt op de Haagse Hogeschool herdacht dat vijftig jaar geleden de Haagse Sociale Academie werd opgericht.


Het zou natuurlijke een unieke vondst zijn als iemand voor die tijd beslag zou weten te leggen op dit unieke materiaal om te weten te komen welke briljante of waanzinnige ideeën studenten van een Haagse Opleiding in 1967 hadden over de wereld van nu?

Wij zijn heel benieuwd of het iemand  wel lukt, wat ons tot dusver niet is gelukt.

Reacties graag naar :

Lafeber
LafeberTerug naar homepage