Overzicht hoogst aangeslagenen in Gouda of geboren in Gouda 1848-1917

Blanken, Jan Willem, (advocaat),  geb. 9 januari 1781, Gouda, zoon van Arie Teunisse Blanken en Johanna van Leeuwen.

Buchner, Ernst Christiaan, (arts), geb.15 september 1812, Gouda, zoon van Willem Frederik Buchner (arts) en Elisabeth Polijn.

Capellen, Willem Hoogendijk van, geb. 22 februari 1863, Ouderkerk a/d IJssel.

Cats, Benjamin Elias, (winkelier), geb. 20 april 1876, Gouda, zoon van Elias Levie Cats en Amalie de Vries.

Eijk, Jan Leendert van, (directeur kaashandel), geb. 23 november 1856, Gouda, overl. 5 september 1928, zoon van Cornelis van Eijk (oprichter kaashandel) en Lena Neeltje de Boer.

Geitel, Adolf Carel, geb. 7 april 1589, Wernigerode (Dld.).

Goedewaagen, Cornelis Tobie, (bankier), geb. 24 januari 1866, Gouda, zoon van Tobias Goedewagen (beurtschipper op Amsterdam/commissionair) en Carolina Thomas.

Goedewaagen, Karel Gustaaf, geb. 9 juli 1859, Gouda, zoon van Tobias Goedewagen (beurtschipper op Amsterdam/commissionair) en Carolina Thomas.

Heusde, Daniël Jacob van, geb. 19 juli 1848, Haarlem.

IJssel de Schepper, Gerhard, geb, 23 oktober 1883, Gouda (Gouwe C220), zoon van Hendrik IJssel de Schepper (fabrikant) en Evelina Bussemaker.

Jonker, Krijn, (pottenfabrikant en koopman), geb. 8 april 1832, Gouda, zoon van Adrianus Jonker (schipper/handelaar/koopman) en Lena Wout.

Kanter, Adriaan Constant de (de Laat), geb. 25 februari 1870.

Kortenoever, Hermanus Cornelis, (garenfabrikant), geb. 25 april 1842, Gouda, zoon van Johannes Kortenoever (kleingarenfabrikant) en Johanna Filippina van Veersen.

Koster, Arie de, (koopman/graanhandelaar), geb. 21 augustus 1841, Gouda, zoon van Jacob de Koster (kleingarenfabrikant en commissionair) en Klaasje Jonker.

Leer, Eduard van, (koopman in hout, pulp en lucifers), geb. 19 maart 1861, Gouda, zoon van Samson Barend van Leer (goudsmid/koopman) en Jette Visser.

Leuvenberg, Salomon, geb. 4 september 1868, Gouda, zoon van Elias Leuvenberg (koopman) en Beletje Salomon Mossel.

Prince, Cornelis Christiaan Herman, geb. 19 juli 1843, Gouda (Turfmarkt K57), zoon van Gerrit Prince (fabrikant en koopman) en Cornelia Petronella Tekkelenburgh (particuliere).

Scho(o)n(e)veld van der Cloet, Jacobus Cornelis, geb. 4 februari 1865, Gouda (Oosthaven B39), zoon van Ary Schoonveld (fabrikant) van der Cloet en Jacoba Johanna Schouten (particuliere).

Sillevoldt, Cornelis Martinus van, geb. 17 september 1808 Gouda, zoon van Gerrit van Sillevoldt (graveur) en Elisabeth Henrietta Furstner.

Teylingen van Kamerik, Diederik Gregorius van, geb. 19 november 1784 Gouda.

Torren, Johan Christiaan van der, geb. 30 oktober 1862, Waddinxveen (huisnr. 39 brug), zoon van Kors van der Torren (houtzaagmolenaar) en Catharina Sophia Wilhelmina Müller.

Torren, Johannes Hendrikus van der, geb. 12 december 1860, Waddinxveen (huisnr. 39 brug), zoon van Kors van der Torren (houtzaagmolenaar) en Catharina Sophia Wilhelmina Müller.

Torren, Kors van der, (houtzaagmolenaar), geb. 8 januari 1824, Broek c.a, zoon van Kornelis van der Torre (houtzaagmolenaar) en Katharina Maria Spruyt.

Viruly, Jan Theodorus Constant, geb. 11 april 1860, zoon van Theodorus Pieter Viruly (fabrikant) en Elizabeth Ledeboer (particuliere).


Bron :  Mr. Dr. V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de Lange M.A., De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917 - De verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's, Zeist en Rotterdam, 2004.

Aangevuld met de namen - voor zover bekend - van de ouders en hun resp. beroepen.
Voor de hoogte van de aanslagen en de ligging van het onroerend goed verwijs ik naar de eerder genoemde publicatie.


Lafeber
naar begin artikel

Reacties graag naar :

Lafeber
Lafeber
Terug naar homepage