Nieveenster (oud)schoolhoofd componeerde de muziek van het Gronings volkslied
(eerder gepubliceerd in "Op 't Spoor", uitgave van de historische vereniging gemeente Gasselte, 25e jaargang, nr. 1 - maart 2016)


Ieder kent natuurlijk de tekst van het Gronings volkslied.

Van Lauwerzee tot Dollard tou,
van Drenthe tot aan 't Wad,
doar gruit, doar bluit ain wonderlaand
rondom ain wondre stad.

Refrein:

Ain Pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
ain Pronkjewail in golden raand
is Stad en Ommelaand!

Doar broest de zee, doar hoelt de wind,
doar soest 't aan diek en wad,
moar rustig waarkt en wuilt het volk,
het volk van Loug en Stad.

Refrein:
Ain Pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;

ain Pronkjewail in golden raand
is Stad en Ommelaand!


Doar woont de dege degelkhaaid,
de wille, vast as stoal,
doar vuilt het haart, wat tonge sprekt,
in richt- en slichte toal.

Refrein:
Ain Pronkjewail in golden raand
is Grönnen, Stad en Ommelaand;
ain Pronkjewail in golden raand
is Stad en Ommelaand!Dat deze tekst geschreven is door Geert Teis (pseudoniem van Gerhard Willem Spitzen) is bij de meeste mensen ook wel bekend. Maar dat de muziek gecomponeerd is door een (oud)hoofd van de school in Gasselternijveen is waarschijnlijk minder bekend.

Deze componist was Gerard Roelof Jager. Gerard Roelof werd op zondag 29 juli 1877 in Slochteren geboren als zoon van de hoofdonderwijzer Geert Jager en van Roelfina Kloppenburg. Net als zijn vader koos hij ervoor om voor de klas te staan. In 1897 slaagde hij voor zijn onderwijzersexamen. In het zelfde jaar werd hij benoemd tot onderwijzer in Slochteren. Het jaar daarna behaalde hij diploma’s zang- en tekenonderwijs. In 1899 werd hij benoemd tot onderwijzer in Loenen aan de Vecht. In 1900 behaalde hij zijn hoofdakte. In Loenen leerde hij Hendrina de Ruiter kennen, dochter van de tabakshandelaar Hendrik Jan de Ruiter en van Gerardina Hendrica Kraaijenbrink. Zij trouwden op 27 mei 1904 in Loenen.

Gerard Roelof was daarvoor benoemd tot hoofd der school te Gasselternijveen. Hij bleef tot 1914  hier werkzaam. In Gasselternijveen werden in 1905 hun zoon Gerard Roelof en  in 1906 hun zoon Hendrik Jan geboren. Al in 1904 richtte Jager een zangkoor op in Gasselternijveen. Ook was Jager actief binnen de Drentse onderwijswereld. Hij vervulde bestuurlijke functies en luisterde vergadering op met optredens van zanggroepen onder zijn leiding.

Per 1 januari 1914 werd hij hoofd van een school in Meeden en in 1917 verhuisde hij naar Zaandam, waar hij was benoemd tot hoofd van school B (Stadswerf).

Volgens een artikel in Nieuwsblad van het Noorden d.d. 26 mei 1982 was het niet toevallig dat Jager hier benoemd werd. De toenmalige burgemeester van Zaandam was K. ter Laan, de schrijver van het Nieuw Groninger Woordenboek. Het woordenboek moest toen nog geschreven worden en Jager was een door Ter Laan zeer gewaardeerd medewerker bij het samenstellen van dit woordenboek. In zijn Zaandamse tijd componeerde Jager ook de muziek voor het Gronings volkslied. In 1930 maakte hij de pianobewerkingen van de liederen in de bundel van Pieter Groen “Oude en nieuwe Groninger liederen”. Jager, Ter Laan en Geert Teis waren in de jaren dertig ook de drijvende krachten achter een toneelwedstrijd, waarbij toneelstukken geschreven in het Gronings en gesitueerd in Groningen mee konden dingen naar de uitgeloofde prijzen. Tot 1935 was Jager schoolhoofd in Zaandam, daarna verhuisde hij naar Bussum. In 1939 stelde hij met K. ter Laan en J. Barkman “Grunneger Mòllebonen” samen, een leesboekje in de Groninger volkstaal.

Gerard Roelof Jager overleed op vrijdag 19 december 1952 in Zeist. Hij woonde ten tijde van zijn overlijden nog steeds in Bussum.

Gasselte, 4 januari 2016
Jan Lafeber

Terug naar homepage