Wilhelminastraat 64-66 te Gouda (voorheen timmerwerkplaats)

artikel Goudsche Courant 30 oktober 1976

   foto gemaakt in de jaren dertig van de vorige eeuw (links Albertus Franciscus Lafeber)

Terug naar percelen Berlijn en Lafeber