WAARSCHUWING
(tegen genealogische charlatans)


Onzinnige beweringen over de familie Lafeber (aangetroffen op internet of in publicaties)

1. De stamvader Pierre Lafeber zou een zoon zijn van Jean Lafeber en Judith Abraham en gedoopt op 4 mei 1611 te Valenciennes (o.a. een bewering aangetroffen in een kwartierstaat Broeren, maar inmiddels ook door anderen klakkeloos overgenomen).
Nonsens: in de doopboeken van Valenciennes wordt bij deze doop geen naam van een moeder vermeld. Dat zij dus Judith Abrahams zou heten is volstrekt uit de duim gezogen (er is geen doop van een zoon Pierre van haar gevonden, niet op 4 mei 1611 en ook niet eerder of later). Schrijver heeft duidelijk geen archiefonderzoek verricht ter plaatse.

2. In de doopboeken van Valenciennes zijn veel fouten aangtroffen, beweert Rick Broeren in genoemde kwartierstaat.
Nonsens: ik heb archiefonderzoek in Valenciennes gedaan en een dergelijke bewering is volkomen uit de lucht gegrepen. Wat zijn dan de fouten in deze doopboeken?

3. Pierre Lafeber zou een spion zijn geweest voor stadhouder Frederik Hendrik en zou zijn belevenissen in dagboeken hebben neergelegd (publicatie in het Gouds Nieuwsblad door Joop Blazer)
Flauwe kul: Pierre Lafeber kon zijn naam niet eens schrijven, laat staan, dat hij dagboeken zou hebben geschreven. Een verhaal ontsproten aan de dikke duim van de bedenker (zie: genealogische fantasie kent geen grens).

4. Jeanne de l' Islemoine (ook Jannetje de Munnick) zou overleden zijn op 19 november 1676 (o.a. bewering in stamboom Verschoor, maar overgenomen door meerdere overschrijvers). Dat blijkt een overgenomen tikfout te zijn. Zij werd begraven in de Sint-Janskerk te Gouda op 19 november 1671(!). In die stamboom Verschoor wordt ook nog eens bij Pierre Lafeber doodleuk het resultaat van mijn onderzoek, gekopieerd van mijn website, als een eigen onderzoek gepresenteerd, zonder enige vorm van bronvermelding.

5. Antonnette de Mon (vrouw van Pieter Lafeber) zou volgens de kwartierstaat van Rick Broeren gedoopt zijn op 8 juli 1695.
Dit is foutief gepikt uit andere publicaties en betreft een jong overleden zusje: Deze Antonette is gedoopt op 2 decmber 1705 te Gouda. Hier wreekt zich dat er maar klakkeloos overgenomen wordt uit andere publicaties, zonder zelf de gegevens in archieven na te trekken!

Reacties graag naar :

Lafeber

Lafeber
Terug naar homepage