Stephanus Tak (1862-1935) en Gerritje Mes (1865-1950)


Bron: graf begraafplaats Vorstmanstraat Gouda 1935
inhoud    - Sectie / rij / volgnr: B ll 10
- Bedekking: staande steen (stenen banden) 60 x 110 hardsteen
- Vormgeving: Twee ronde zuiltjes rechts een trap met links een trap (Latijns schrift zonder schreef) (verdiept)
- Staat: goed
- Tekst: Hier rusten | onze lieve man | vader behuwd en grootvader | Stephanus Tak |
geb 13 april 1862 | overl 27 sept 1935 | Louter genade door Jezus Christus |
en | onze lieve moeder | behuwd groot en overgrootmoeder | Gerritje Mes |
geb 26 aug 1865 | overl 27 april 1950 | De Heer is mijn Herder

Foto boven d.d. augustus 1934
ter gelegenheid van het aanstaande vijftigjarig huwelijk van Stephanus Tak en Gerritje Mes, het aanstaande 25-jarig huwelijk van Dirk Hoogendoorn en Teuna Adriana Tak en het voorgenomen huwelijk van Albertus Franciscus Lafeber en Geertje Cornelia Hoogendoorn.

Foto's midden 
Vrouwesteeg 29 (anno 2006)
Op dit adres hebben Stephanus Tak en Gerritje Mes en hun kinderen in Gouda jarenlang gewoond.

© Jan Lafeber

naar stamreeks Tak

naar kwartierstaat Hoogendoorn/Tak

naar homepage