Waar was de man van Pieternella Lafeber (Arie IJsselstein) in de nacht van 19 juni 1797 ?
Antwoord : bij Cryna Verkaik, de dochter van Keesje in de Winterdijk.

Lafeber
Detail van de plattegrondvan Gouda van Johannes Blaeu uit 1649
(collectie Stedelijke Musea Gouda, inv.  nr. 31789)

Pieternella Lafeber huisvrouw van Arie IJsselstein woonachtig in de Lange Groenendaal te Gouda verklaarde onder ede dat zij dinsdagmiddag  20 juni 1797 naar het huis van Cornelis Verkaik in de Winterdijk is gegaan en aldaar gevraagd heeft of haar man daar maandagnacht 19 juni geweest was.  Dat de vrouw van Cornelis Verkaik daarop gezegd heeft, dat niet het geval was en dat ook staande hield, maar dat uiteindelijk haar dochter Cryna zei  dat haar man daar wel geweest was, samen met twee anderen en dat haar vader hen had binnengelaten.  Voorts verklaarde Pieternella Lafeber dat zij geïnformeerd is, dat haar man aldaar die maandagnacht geweest is met nog twee personen, te weten Jacob Hooymaayer en Janus Jongerheld, bijgenaamd Janus Koonink. (1) Dat die twee personen met wie haar man om een of twee uur gekomen was  's morgens om vijf uur zijn weggegaan. Dat haar man daar om acht uur is weggegaan en dat haar man nu reeds in de periode van drie weken een nacht of vier uit huis weg is geweest en dat hij deze week welke nu gepasseerd is de gehele week weg is geweest.  En dat zij - toen hij zaterdag thuis gekomen was - hem gevraagd heeft waar hij geweest was?  En dat hij gezegd heeft dat hij in de baan (Arie IJsselstein was touwslagersknecht - jdl) had geslapen en dat hij zelf aan haar bekend heeft dat hij die maandagnacht bij Keesje in de Winterdijk was geweest met als reden : aan hem gevraagd te hebben of hij geen werk voor hem had in de hooibouw. Gevende voor redenen van wetenschap als in de tekst zeggende tot bevestiging van dien. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Uit een eerdere getuigenis is duidelijk, dat Cryna vaker getrouwde mannen 's-nachts in het huis van haar vader aan de Winterdijk ontvangt. Als de kinderen van Janus Jongerheld hun vader 's-morgens om geld voor brood vragen, zegt hij : "Ga maar naar Cryna in de Winterdijk, daar heb ik het gebracht". Cornelis Verkaik (alias Keesje in de Winterdijk) werft zelf klanten voor zijn dochter.  De vrouw van Cornelis is ook geen beste, zij slaat maar haar stok en tuigt een vrouw "die niet goed wijs is" af, omdat ze wat te loslippig zou zijn over haar dochter.

Uit : Oud Rechterlijk Archief Gouda, informatieboek van de baljuw, inv. nr. 160 (Streekarchief Hollands Midden).

Pieternella Lafeber is overigens niet verwant aan de overige Goudse families Lafeber.
Haar vader David Lafeber is geboren te Utrecht en getrouwd in Haastrecht met Jannetje Houniet.

(1) Janus Jongerheld is getrouwd met een nicht van Arie IJsselstein t.w. Sara IJsselstein 
Lafebernaar begin artikel Reacties graag naar :

Lafeber

LafeberTerug naar homepage