Kerken van Friesland
Kerken van Groningen

Kerken van Drenthe

Kerken van Oostfrieslandterug naar home


stuur een email

klik op foto voor meer afbeeldingen


foto's: © Jan LafeberKerk van Beetsterzwaag
Koor orgel en Majestas Domini  Sint-Martinuskerk Boazum
Majestas Domini in Sint-Martinuskerk Boazum
Broerekerk Bolsward
Interieur Martinikerk Bolsward met Hinszorgel, schildering geboorte van Christus,  koorbank, preekstoel
Interieur Sint-Franciscuskerk Bolsward, gebrandschilderde ramen
Kerktoren en interieur kerk van Buitenpost
Sint Benedictuskerk Damwoude
Sint Bonifatiuskerk Damwoude
Interieur Martinikerk Easterein
Bonifatiuskapel Dokkum
Martinikerk Easterein, Gedenksteen in de toren, doksaal
Sint Pieterkerk Grou, gedenksteen toren, gebodenbord, avondmaalsschaal
Oude kerktoren  Hoogzand van Oostermeer
Hervormde kerk  Hoogzand van Oostermeer
Noord-Jeruel Houtigehage gedenksteen Ds. Johannes Antonie Visscher
Kerk van Jannum
Sint Petruskerk Jistrum
Maartenskerk van Kollum, koor, Christoffelschildering
Hippolytuskerk Olterterp
Sint-Nicolaaskerk van Oostrum
Pauluskerk van Oudkerk interieur
Alexanderkerk van Rinsumageest, zadeldaktoren
Hervormde kerk Rottevalle
Gereformeerde kerk Rottevalle
Doopsgezinde kerk Rottevalle (gedenksteen)
Sint Petruskerk Ureterp
Doopsgezinde
kerk Holwerd
Kerk Brantgum
Kerk Engwierum
Kerk Hiaure
Oude grafzerk Hiaure
Sint Andreaskerk Wijnaldum
Kerk Ternaard
Klok Sint-Martinuskerk Hantum
Mariakerk Bornwird
Mariakerk Foudgum
Sint-Egbertuskerk Schiermonnikoog
Sint-Gangulfuskerk Ee
Sint-Martinuskerk Hantum
Sint-Thomaskerk Waaxens
Toren Sint Willibrorduskerk Holwerd
Doopsgezinde kerk Dokkum
Kerk Nijeberkoop door Jacobus Stellingwerff
Mariakerk Wierum met toren en spits
Jacobskerk Sint-Jacobiparochie
Kerk Hogebeintum
Nicolaaskerk Blija
Van Harenskerk Sint-Annaparochie
Martinuskerk Ferwerd
Minnertsga
Nes
Oosterbierum
Sint-Antoniuskerk Paesens door Jacobus Stellingwerff
Zicht op Holwerd met Sint-Willibrorduskerk
Zicht op Nes met Sint-Johanneskerk
Russisch-orthodox klooster Hemelum Gereformeerde kerk Moddergat