Kerk van Noordbroek
Kerken van Groningen


Kerken van Friesland

Kerken van Drenthe

Kerken van Oostfrieslandterug naar home


stuur een email

Klik op foto voor meer afbeeldingen


foto's: © Jan Lafeber
Klokkentoren van de kerk van Noordbroek
Kerk van Noordbroek
Interieur kerk van Noordbroek met Arp Schnitgerorgel
Adam en Eva en de doop van Jezus
Detail: de zondeval
Detail: doop van Jezus in de Jordaan
Legende Christoforus
Sluitring schipgewelf
De vier evangelisten
Margaretha
Herstelwerkzaamheden in 1599 door meester Gerget en zijn gezellen
Het laatste oordeel
Detail: Bisschop met donator
Detail: de hemel
Detail: Maria
Detail: Christus
Detail: Johannes
Detail: de hel
Detail: uit de hel
Detail: duivel