Joodse families in de Kanaalstreek

Na de ontginning van het veenkoloniale gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen en het oosten van de provincie Drenthe vestigden zich  vanaf de eerste helft van de 19e eeuw een grote groep nieuwe bewoners in het gebied. Bewoners die afkomstig waren uit diverse delen van Nederland en Duitsland. Onder hen was ook een vrij grote groep joodse nieuwkomers.

Grofweg gaat het om het voormalige veenkoloniale gebied van de oude gemeenten Onstwedde, Vlagtwedde, Borger, Gasselte en Gieten in een gebied gelegen ter weerszijden van het in de 19e eeuw gegraven Stadskanaal.


Volgens de gegevens van het Joods historisch museum woonden er in 1840 bijvoorbeeld 11 joodse inwoners in Stadskanaal, langzaam steeg dit aantal tot 60 in 1869 en 208 in 1899. Daarna daalde het aantal tot 142 in 1930. Van deze groep werd een aanzienlijk deel door de Duitsers weggevoerd naar de vernietigingskampen en daar vermoord.

Deze joodse families waren onderling met elkaar verwant. Genealogische overzichten laten zien hoe verwoestend de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog hebben uitgewerkt in deze families.

Voor de vermoorde joodse inwoners van de gemeente Stadskanaal zijn als een eerbetoon zogenaamde stolpersteine gelegd. Op deze stolpersteine, messing plaatjes, staan de namen van de mensen die door de Duitsers zijn vermoord. Ze worden aangebracht voor de huizen van waaruit ze gedeporteerd zijn naar de kampen. In de plaatsen Ter Apel, Bourtange, Borger en Stadskanaal zijn monumenten opgericht met daarop aangebracht de namen van de vermoorde Joodse burgers, opdat wij ze niet vergeten. In Gieten staan hun namen op het algemene oorlogsmonument. Zij worden ook vermeld op de website het Joods monument.

Op deze website heb ik enkel links aangebracht naar enkele - niet volledige genealogische overzichten van joodse families in de Kanaalstreek:

Nakomelingen van:
Veel voorkomende familienamen
Juda Brom(m)et Brommet, Cohen, Gudema, Jacob, Kosses, Kropveld, Leezer,  Meijer, Valk, de Vries, Wallage
Samson Jacobs Levij en Froukje Levie Philips Cohen en Levij 
Abram Davids Bargeboer en Wilhelmina Salomons de Jonge de Levij, Meijer, Mozes, Stoppelman enValk 
Wolf Jozep en Aaltje Salomons Frank Gudema, Jozep(h), de Levie, Meijer, Nathan en Wolf,
Arend Mozes Gudema en Frouke Noch(g)ums Bargeboer, Cohen, Colthof, Goudsmit, Gudema, Mozes, Schrijver, Stoppelman en Valk 
Filippus Jacobs Goldsmid en Geertruid Abrahams Helpman
Baruch, van der Berg, Cohen, Dalsheim, Goudsmid,  van der Hal, de Levie, Menkel, Opdenberg
Manuel Emanuel en Berendina Hars Braaf, Heilbron, Jozep en Meijer
Loéhmann Simon Sachs en Aleida Zilversmit
Braaf, Frank, Sachs en Wolf
Simon Izaak Bollegraaf en Hester Abrahams Cohen
De Beer, Bierman, Bollegraaf, Cohen, van Gelder, Levij, Naiwitter, Nijveen en Vrengel
Benjamin Josephs Klein en Esther Izaaks Levie
Cohen, Klein, Meijer en Sternheim
Lazarus Wolf en Vrouke Jozephs
Cohen, Gudema, de Jonge, Kropveld, Leezer, Meijer, de Vries, Wallage en Wolf
Jacob Samuel (Koppel) Kampijon en Roosje Jacobs Heijmans
Bargeboer, Kampi(j)on (ook Campi(j)on), Levie, Levitus, de Vries, Wallage en Wolf


De grafische overzichten kunnen ingezoomd worden door middel van het vergrootglas en de schuifbalk rechtsboven, daarna is verdere vergroting mogelijk door het lettertype op het eigen scherm te vergroten. Ook kunnen de overzichten gedownload worden en op de eigen computer met Arobat Reader bekeken worden.

Bronnen:
diverse akten burgerlijke stand
Joods monument
Wiewaswie
Alle Groningers
Berg, C.A. van der en E.P. Boon, De Joodse gemeenschap in de Kanaalstreek
Stambomen van Nederlands Joodse families  door Max van Dam (betreft eerste generaties Juda Bromet en zijn nakomelingen)


Joods monument in Stadskanaal

terug naar historische artikelen

terug home