Joannes of Johanna Ravesteijn : jongen of meisje, wie heeft er niet goed gekeken ?

Bij het huwelijk van mijn voorouders Jan Boele en Johanna Ravesteyn op 28 maart 1822 in Broek, Thuil c.a. ontstonden er ernstige problemen. Johanna was nl. in 1796 in de Rk-kerk "den Brazem" in Gouda als "Joannes" gedoopt. De rechtbank in Rotterdam moest er aan te pas komen om deze fout te rectificeren.
Wie zou er in 1796 niet goed gekeken hebben ?De rectificatie luidde als volgt :
NB Rectificatie. Bij vonnis van de Regtbank ter eerster aanleg zitting houdende te Rotterdam en dato 13 Februarij 1822 is geordonneerd dat bij afgifte van een doopextract van Joannes Ravestein gedoopt den vier en twintigsten Augustus duizend zeven honderd zes en negentig de voorschreve doopnaam van Joannes veranderd of vervangen worden door die van Johanna met verbod om gemelde akte niet dan alzoo gerectificeerd aftegeven op poene van vergoeding van kosten schaden en intresten. En is dien ten gevolge deze in plaatse van marginale aantekening hierbij geannexeerd. Gouda den 22sten Maart 1822. Bij mij Burgemeester der stad Gouda Ambtenaar van de den Burgerlijke Stand."
Deze rectificatie werd op blz 141 van het doopboek van de RK statie de Brasem (Achter de Vismarkt) in Gouda opgenomen, naast blz. 140 waarop de doopinschrijving vermeld was.Lafeber