Bron : dooparchieven parochie Yvoz-Ramet - Rijksarchief Luik - gevonden door Karel en Dity Giltay.
Zie : Genealogie Giltay
door Karel Eduard Giltay - september 2003 (Centraal bureau voor Genealogie te Den Haag).

Terug naar kwartierstaat

Lafeber