Faillissementen in Gouda in de periode 19-2-1873 t/m 3-5-1882
(eerder gepubliccerd in de Schatkamer - jaargang 21 (2007), aflevering 1 (april 2007)

Via de heer D. Lafeber (geen familie) uit Gouda werd ik in contact gebracht met mevrouw Teekens-Krijgsman in Nieuwe Pekela.
Het bleek, dat zij over diverse familiepapieren beschikte van de Lafebers.

Na enig zoekwerk bleek, dat de vader van haar overleden echtgenoot (1) in een eerder huwelijk getrouwd is geweest met de weduwe van ene Franciscus Theodorus Lafeber.
Deze Franciscus Theodorus Lafeber  (2) (geen familie, noch van de eerder genoemde heer D. Lafeber, noch van mij) was in de jaren zeventig van de negentiende eeuw procuratiehouder (hij woonde in Gouda op de Gouwe nr. C 32 en later nr.  C 10)  van de fa Hoffman & Co en was vervolgens in de jaren tachtig en negentig makelaar in effecten (op de Westhaven eveneens te Gouda) van de fa Lafeber & Co.

Tussen de papieren trof ik een “staat des boedels en der nalatenschap” aan opgemaakt na het overlijden (op 9 april 1880) van de vader van Franciscus Theodorus, Johannes Lafeber. (3) Erfgenamen waren zijn (derde) vrouw, zijn dochter uit zijn tweede huwelijk en zijn zoon en dochter uit zijn derde huwelijk. Na aftrek van het deel van zijn vrouw (ca ƒ 81.000) bleef er bijna ƒ 112.000 over te verdelen over de vier erfgenamen. Een niet onaanzienlijk bedrag voor die dagen.  (4)

Tussen de diverse papieren trof ik ook een voor de Goudse geschiedschrijving aardig document aan. Franciscus Theodorus Lafeber had, kennelijk als procuratiehouder van de fa Hoffman & Co, in de periode van 19 februari 1873 t/m 3 mei 1882 een lijst bijgehouden van de faillissementen in Gouda, met de naam van de failliet, de datum en de naam van de curator.
Vervolgens heb ik een relatie gelegd tussen deze gegevens en mijn bestand aan Gouwenaren, waardoor van de meeste genoemde personen nadere bijzonderheden gegeven kunnen worden : voornamen, geboortedata, beroepen, ouders en echtgenoten.

Jan Lafeber


Bijlagen:
1.    Lijst van faillissementen (twee handgeschreven pagina’s).
2.    Aanvullende gegevens m.b.t. de genoemde personen (voor zover bij mij bekend).


Voetnoten:

(1)  Ds. ir. Willem Fredrik Teekens werd op 18 juli 1933 geboren in Gouda (als zoon van Pieter Galenus Teekens en Wilhelmina Frederika Wiltenburg – jl). Hij studeerde af aan de (destijds geheten) Landbouwhogeschool in Wageningen, later aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (theologie). Op 14 september 1980 deed hij intrede in Bruinisse. Op 13 oktober verbond ds. Teekens zich aan de hervormde gemeente van Hien-Dodewaard.
Lange tijd was ds. Teekens hoofdbestuurslid van Woord en Daad. Op 1 augustus 1997 ging hij met emeritaat en vestigde hij zich in Nieuwe Pekela, alwaar hij op 25 juni 2005 overleed (bron: Reformatorisch Dagblad - 27-06-2005).

(2) Franciscus Theodorus Lafeber werd in 1870 (op 21-jarige leeftijd – jl) lid van de sociëteit de Réunie op de Oosthaven  en ingeschreven met lidnr. 049 (bron: Sociëteit De Reünie 1843-1993, Alphen a/d Rijn 1993.

(3) Johannes Lafeber was eigenaar van de korenmolen “De Korenbloem” op de hoek van de Verloren Kost en de Vest (zie: afbeelding; bron: “Gouda – toen en nu”, door Theo de Jong). Hij had deze molen samen met de ernaast gelegen windtras- en snuifmolen “Het Fortuijn” gekocht na het overlijden van de vorige eigenaar Maarten van Eijk in 1846. In 1857 verkocht Johannes Lafeber deze molen voor de helft en in 1863 ook voor de andere helft aan (zijn zwager! - jl) de koopman Adrianus Jonker.
(bron: Op hoop van zaken - de industrialisatie van Gouda 1813-1913, Bregje de Wit, Gouda 2004)
De broer van Johannes – Abraham Lafeber - was in 1849 de veroorzaker van een sociaal conflict in Gouda:
“De bestraffing van een jonge knecht door kleingarenfabrikant Lafeber gaf aanleiding tot enige ongeregeldheden. Honderden mensen verzamelden zich toen voor Lafebers woning aan de Varkenmarkt. Zijn zoon werd achtervolgd en kon het vege lijf redden door een winkel in te vluchten. De politie, versterkt door de nachtwacht en het garnizoen, greep hard in en joeg de menigte uiteen.”
(bron: Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis, hoofdstuk 17, R. van der Wal, Hilversum 2002).
(4) ƒ 112.000 in 1880 zou volgens het international institute of social history nu ruim € 1.000.000 waard zijn.

*klik op een afbeelding hierboven voor een vergroting


*klik op een gelinkte naam hieronder voor een kwartierstaat


Naam van den Failliet  beroep  geb.dat.  geb. plaats  kind van  echtgen. bijzonderheden
Cornelis Pieter Kerper pottenbakker 03-12-1835 Gouda Cornelis Pieter K. en Cornelia Maria Bik Elisabeth van Bovene
Gerardus van der Laar kamerbehanger 18-06-1832 Rotterdam Gerardus v. L. en Lena Maria Kalff Jozina Johanna Franken (hij was eerder gehuwd met Geertje Groenescheij)
Cornelis van der Ree koopman/winkelier/pottenbakker 26-02-1834 Gouda Nicolaas v.d. R. en Cornelia Nobel Josina Boot (hij was eerder gehuwd met Alida Fennet)
Gerardus Wilhelmus Opgenhaeffen winkelbediende/sociëteitsbediende/tapper 12-06-1844 Gouda Everardus O. en Henriette Neuts Adriana Anthonia van der Kemp
Pieter van der Want Gerrit Cornelisz.
ca 1850
Gerrit Cornelis Pietersz v.d. W. en Diderika Pieternella v.d. Want

Jan de Koster kantoorbediende 05-09-1839 Gouda Jacob de Koster en Klaasje Jonker

Gerardus Belonje Cz. behanger/koffiehuishouder 17-05-1852 's-Gravenhage Christiaan B. en Sophia Bodegraven Alida Maria Smit Met dank aan de heer M.M. Belonje voor aanvullende gegevens
J. Thijssen

Gijsbert van Veen schipper 09-03-1843 Moordrecht Bernardus Lodewijk v. V. en Zwaantje de Loos Maria Hendrika van Schaik
Gerardus Huibertus Jelderda pettenmaker ca 1828 Bergen op Zoom Gerrit J. en Maria Verhulst Clasina Rietveld
Willem Hendrik Polet steenhouwer 08-09-1836 Gouda Hendrik Johannes P. en Catharina Ogier Maria Elisabeth Aret
W. de Jong

P. van Rhoon

Petrus Ludovicus Joannes Kamsteeg handelaar ca 1844 Antwerpen Henricus K. en Grietje de Jonge Johanna Jacoba Dijxhoorn
N.F. Snel Verzekeringsmaatschappij Gouda in liquidatie.
Liquidateurs D.S.A. Docen te Amsterdam en
L.H. Schenkenberg van Nierop te Rotterdam


Andreus Hendrikus Peletier broodbakker 17-12-1835 Edam Rutgerus P. en Rensje Scheffer Adriana Alblas
Theodorus Martinus Gorissen smid 15-01-1845
Pieter Gerardus G. en Margaretha van Rijst

Wilhelmus Hermanus van Sark smid en winkelier 10-06-1843 Gouda Joannes Theodorus v. S. en Hendrika Johanna Wennekes Catharina Antonia Liesker
F.R. Kannegieter

Pieter Herstel broodbakker 18-05-1851 Gouda Abraham H. en Maria van Leeuwen Clasina Jacoba van Son
Cornelis Martinus Schrieck koopman 21-10-1850 Gouda Cornelis S. en Catharina Adriana van der Wagt Clazina Janssen
S. de Jong

Hermanus Catharinus van Staveren huisschilder 10-05-1856 Gouda Jacob van S. en Willemina Begeer Anna Maria Busink
Gijsbert van Veen schipper 09-03-1843 Moordrecht Bernardus Lodewijk v. V. en Zwaantje de Loos Maria Hendrika van Schaik
Gerrit van Wingerden  metselaar ca 1824 Gouderak Barend v. W. en Willemijntje Teeuw Cornelia Maria van Zee Exalto (hij was eerder gehuwd met Grietje Slappendel)
Carolus Josephus Lefel  olieslager/winkelier 18-11-1824 's-Hertogenbosch Antonius L. en Aldegonda du Lait Wijnanda Johanna van de Pavoordt
Jan Keij schipper/koopman 26-10-1836 Rotterdam Jan K. en Aaltje van Dam Neeltje Hazebroek
Johannes Zijlemans schipper/koopman 12-12-1833 Gouda Joannes Z. en Marrigje de Nijs Maria Coret (hij was eerder gehuwd met Adriana Johanna van der Noot)
J.M. Ruijs

Gerrit Sirre kistenmaker/timmerman 01-03-1853 Haastrecht Willem S. en Marrigje Verburg

Jacoba Wilhelmina van Maaren verver/schilder 20-08-1834 Gouda Jacob v. M. en Johanna Maria Broer Arie van Gent (zij is later hertrouwd met Nicolaas de Groot)
Wouter Gerard Nicolaas de Keizer commissionair 29-03-1841
Maurik Elias de K. en Elisabeth Johanna Verkerk Maria Johanna Rutgers
T.I. van Vuuren

Lucas Willem Kohlbrugge manufacturier/koopman 07-07-1853
Johannes Hermanus K. en Adriana Sophia Brunold

J. van der Wall

C.N. Vermeulen

F. van Gastel

Jan Hadriaan Rosbergen slijter 16-03-1842 Boskoop


Leendert Cornelis Straver koopman 09-02-1843
Gerrit S. en Johanna Kortenhove Johanna Smit
Theodorus Hubertus Kabel strohoedenmaker 25-04-1842 Gouda Hubertus K. en Catharina Johanna Bertels Christina Cornelia Gijsberta Petronella de Korte
J.M.A. Souter den Riel

C.N. Vermeulen

Teunis Spoor vleeshouwer ca 1845 Woudrichem Johannes S. en Rokusje Ottevanger Adriana Wilhelmina van Baalen


Terug naar homepage