Bekende Gouwenaren van wie ik een beschrijving heb gestart c.q. gemaakt voor WikipediaA  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  ZA
Paul Abels (1956) kerkhistoricus
Hendrik Gijsbertsz van Arnhem (14??-ca 1485) rector van de Collatiebroeders en historicusB
Joost Balbian (1543-1616) arts en liefhebber van de alchemie

Johannes Cornelis Balvert (1916-2000) oorlogsmisdadiger

Hendrik Bary (1632-1707) graveur


Anthonie Begeer (1856-1910) een in Gouda geboren zilversmid

Carel Bentfort (1759-na 19 juli 1818 en voor 15 april 1833}, kunstschilder, drogist en apotheker

Adrianus van Bergen ( - ) burgemeester

Albertus Adrianus van Bergen IJzendoorn (1824-1895)
burgemeester van Gouda

Hendrik Bergman (1891-1968) burgemester van Gouderak

Johannes Jacobus Bertelman
(1821-1899) schilder en stadstekenmeester

Dirck Fredericksze Beuckel († 1671)
burgemeester

Hieronymus van Beverningh (1614-1690) diplomaat en staatsman

Clemens Bijleveld predikant

Johannes Gerardus Willem Frederik Bik  (1906-1989) huisarts en historicus

Marcellus Bisdom van Vliet (1729-1806) regent en burgemeester

Jan Willem Blanken (1781-?)
burgemeester

Pieter Blauw (1723-1777) predikant

Jan Bleuland (1756-1838) stadsarts Gouda en hoogleraar

Jacob Reyersz Block (1598/1599-in of na 1648) schilder en landmeter

Willem Blok (ca. 1778 - 1823), notaris en schout Broek, Thuil en 't Weegje

Martinus Herculanus Bloncq (1578 - 1659), stadarts, vroedschap, schepen en burgemeester Gouda

Pieter Cornelisz. Bockenberg (1548-1617) geschiedschrijver

Willem Bolding (1750-1834) baljuw, maire en bestuurder


Jacob Bonser (1623-1698) burgemeester

Jan Willem van Borselen (1825-1892) schilder (artikel substantieel uitgebreid)

Pieter van Borselen (1802-1873) schilder

Cornelis Borsteegh (1773-1834) schilder en stadstekenmeester

Gerard van Brandwijk (1704-1762) burgemeester

Cees Broehs (1917-2005) pseudoniem van Cornelis Broekhuizen, beeldhouwer

Guillaume Jaques ten Brummeler ‎ (1792-1860) notaris te Gouda en burgemeester van Gouderak

Johannes Cornelis ten Brummeler Andriesse (1809-1889) predikant en schrijver

Josine de Bruyn Kops
(1940-1987) museumdirecteur

Willem Frederik Büchner (1780-1855) stadsarts

Arent van der Burgh (1676-1735)
burgemeesterC
Floris Cant (ca 1610 - 1678) burgemeester

Jacob Jansz. Coddesteyn (15e/16e eeuw) glasschilder

Gregorius Cool (ca 1570-1629) stadsbeeldhouwer

Aemilius Cool (1618-1688) burgemeester

Jan Couperus (1755-1833) baljuw en maire

Petrus Theodorus Couperus (1722-1799) predikant

Wouter Crabeth II (1594-1644) schilder

Adriaan Dircksz van Crimpen († 1557) schepen en schout van Gouda, dijkgraaf en baljuw van Rijnland

Jan Jansz van Crimpen (1524) burgemeesterD
 Jacobina Nicolina van Dantzig-Melles (1886-1972) wethouder

Christianus Petrus Wilhelmus Dessing
(1844-1913) architect

Jan Claesz. Diert (1497-1574) burgemeester

Adriaan van der Does (1686-1704) regent

Adriaan Jacob van der Does (1756-1830) regent

Bruno van der Does (1686-1704) burgemeester

Johan van der Does (1664-1704) burgemeester

Johan van der Does (1694-1749) thesaurier-generaal (minister van financiën)

Dirck Doncker (ca 1600-1682) dichter en vertaler

Jan Ariens Duif
(1617-1649) schilder

Bruno van der Dussen (1660-1741) burgemeester en diplomaatE
Huijbert van Eijck (1674-1754) burgemeester

Vincent van Eijck (1708-1788) burgemeesterF
Bernard Anthoine Fallée (1773-1847) acteur en politiefunctionarisG
Egbertus Gerrit Gaarlandt (1880-1938) burgemeester

Claudius Pieter Gevers (1770-1836) regent

Abraham Goedewaagen (1788-1861) pijpenfabrikant

Tobias Goedewaagen (1818-1884) bankier

Robert Jansz. Goris († 1565) prior

Cornelis van der Goude (1510-na 1552) schilder

Nicolaas Goudanus  (1517-1565) priester en pauselijk gezant

Elize Grendel  (1899-1986) apotheker en historicusH

Jan den Haen (1630-1676) admiraal

Dirck Cornelisz. van Hensbeeck (circa 1502 - circa 1569), burgemeester

Anna van Hensbeek (1750-1808) stadsvroedvrouw

Herman Herbers  (1540-1607) predikant en theoloog


Joris Herst (18e eeuw) schilder

Gijsbert Hendricksz. 't Hert  († 1637) burgemeester

Daniel Jacob van Heusde (1848-1910) kantonrechter en filantroop

Gerrit Heye Gerritsz († 1527 of 1528) burgemeester

Jan Gerritsz. Heye (1513-1574) burgemeester

Henrietta Helena Hoffman (1828-1886) stichtster van een volksgaarkeuken en een verzorgingshuis

Christiaan van Hofwegen (1916-) burgemeester

Dick Hoogendoorn (1941-) grafisch ontwerper


Jan van Hoogstraten
(1662-1756) dichterI
Nicolaas IJzendoorn (1793-1867) burgemeester

Andrinus Antonie Gijsbertus van Iterson (1803-1897) medeoprichter van de Goudse kaarsenfabriekJ
Willem Jacobsz. († 1573) kloosteroverste

Cornelis de Jager († 1673) priester en exorcist

Karel Frederik Otto James (1899-1976) burgemeester

Cor Jong (1955) beeldhouwerK
Jacob Cornelisz. Kaen (16e/17e eeuw) glazenier

Sybertus Kaen (?-1689) zilversmid

Willem van den Kerckhoven jr. (1678-1758)
burgemeester

Cornelis Ketel (1548-1616) maniëristisch schilder

Jérôme Henri Kiebert (1843-1889) fotograaf

Martinus Hendrik Kluitman (1808-1882) hoofdonderwijzer en geschiedschrijver

Jan Hendrik Kompagnie (1947-2011) historicus

Henk Kooijman
(1928-1988) dichterL
Anton Pieter Maarten Lafeber (1893-1972) schrijver van een standaardwerk over het Goudse dialect

Christina (Christien) Lafeber (1922-) arts-psychiater (deed als eerste in Nederland onderzoek naar anorexia nervosa)

Cornelis Cornelisz. de Lange (1586-1653) burgemeester

Cornelis Cornelisz. de Lange (1629-1682 burgemeester

Cornelis Cornelisz. de Lange (1656-1712) burgemeester

Cornelis Johan de Lange (1752-1820) vrijheer van Wijngaerden en Ruygbroek, regent, patriot en geschiedschrijver

Pim Leefsma (1947) beeldend kunstenaar

Hanzo Lemstra van Buma (1762-1847) uitgever, baljuw van Gouda, schout, maire en burgemeester van Benschop

Arent Lepelaer (1655-1732) tekenaar, kopiist en glasschilder

Herman Lethmaet (1492-1555) deken van St. Marie te Utrecht en vicaris-generaal

Johannes Liesens (1659-?)

Dirck Jacobsz Lonck (1536-1615) burgemeester

Dirck Jansz Lonck (1539-1605) burgemeester

Jacob Dirckz Lonck (1562-1636) burgemeester 


M
Wouter Jacobsz. Maes (1521/1522-1595) prior en dagboekschrijver

Petrus Claudius Theodorus Malingré (1826-1909) pastoor

Herman de Man
(1898-1946) schrijver

Rudolph Lodewijk Martens (1863-1917)
burgemeester

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853) schrijfster

Menno Meijer (1931) beeldend kunstenaar

Sonja Meijer (1929-1994) beeldhouwster

Christiaan Messemaker (1821-1905) oprichter eerste schaakclub in Nederland

Alexander Hendrik Metelerkamp (1744-1816) burgemeester

Dirk Johannes Metske (1733-1795) predikant

Emaus de Micault (1798 - 1863) schilder

Cornelis Gerard Moeringh (1705-1758) baljuw en burgemeester

Ulbo Jetze Mijs (1863-1944)
burgemeesterN
Hendrik Jan Nederhorst (1847-1913) architect

Hendrik Jan Nederhorst (1871-1928) architect

Jacob Louis Nijhoff (1782-1844) predikantO
Anthonie Oudijk (1811-1868) timmerman, aannemer en architect


P
Reinier van Persijn (1615-1668) etser en tekenaar

Eduard Poppius (1576/1577-1624) predikant

Jan Ponsen (15e/16e eeuw) glasschilder

Pieter Pourbus (ca 1523-1584) schilder te Brugge

Petrus Purmerent (1587-1662) pastoorQ


R
Sjaak van Rhijn (1950) beeldhouwer

Carla Rodenberg (1941) schilderes

Dirck Cornelisz. van Reynegom (1504-1584) bierbrouwer, rentmeester en schepen

Boudewijn Ronsse (1525-1597) stadsarts

Jan Jacobsz. van Rosendael (ca 1522-1583) schepen en burgemeesterS
Arie Scheygrond (1905-1996) biolooog, docent en historicus

Dirck Jacobsz Schoonhoven (ca 1565-1640) burgemeester

Florentius Schoonhovius (1593-1648) dichter en jurist

Jan Schouten (1906-1987) priester, schilder, museumdirecteur en (kunst)historicus

Gregorius Simpernel (
† 1649) pater

Jan Jacob Slicher (1741-1806) burgemeester

Jan Smit (1884-1952) advocaat en procureur, wiskundige en historicus

Adriaen van der Spelt (ca 1630-1673) schilder

Cornelis Steenblok (1894-1966) predikant

Cornelis Jacobsz. van Steyn († 1646) burgemeester

Willem van Strijen (1687-1765) burgemeester

Govert Suijs jr.  (1694-1754) burgemeester

Govert Suijs sr.
  (1610-1671) burgemeester

Willem de Swaen
(1607/1608- 1674) priester

Andries Lourisz. Swaenswijck  († 1643) burgemeester

Cornelis Swanenburg  (1699-1750) steenfabrikant, grootgrondbeziiter en hoogheemraad

Leonard Swanenburg  (1701-1783) steenfabrikant, grootgrondbeziiter en hoogheemraad

Reinier Swanenburg  (1675-1744) belastingpachter en koopman

Reinier Swanenburg (1743-1801) burgemeester

Adriaen van Swieten
(1532-1584) geuzenleider, kasteelheer en baljuw

Willie Swildens-Rozendaal
(1945) politicaT

Alfred Tempelman (1946-2005)
beeldend kunstenaar

Daniël Tomberg (1603-1678) glasschilder

Willem Tomberg († 1696) glasschilder, historicus en notaris

Harboldus Tombergen (1568-1625) predikant

Lodewijk van Toulon (1767-1840)
burgemeester

Martinus van Toulon (1736-1818) baljuw en burgemeester

Jasper Tournay (ca 1560-1635) drukkerU


V

Leonard Venroy (1734-1808) tekenaar

Adriaen Cornelisz. Vereyck
(† 1682) burgemeester

Maria Gerrits Vermeij (voor 1600-1645) klopje

Gijsbert Johannes Verspuy (1823-1862) schilder

Jan Franse Verzijl (1602-1647) schilder

Jan Daemesz de Veth (ca 1595-1625) schilder

Adriaen Vlacq (1600-1667) wis- en sterrekundige, boekhandelaar en -uitgever

Cornelis Vlacq (ca 1556-1656) koopman en schepen (en toneelschrijver)

Roemer Vlacq (1637-1703) kapitein (artikel substantieel uitgebreid)

Roemer Vlacq (1712 -1774) vice-admiraal

Marius Anthonius Gijsbertus Vorstman (1805-1894) predikant en historicus

Dirk Johannes van Vreumingen (1818-1897) schilder

Adriaen Gerritsz. de Vrije († 1643) glas schilder

Dirck de Vrije († 1681) glas schilder

Willem Willemsz Vroesen (1478-1561) stichter van een oudemannenhuisW

Aert van Waes (ca 1620-1664?) schilder, tekenaar en etser

Ignatius Walvis (1653-1714) Gouds priester en historicus
(artikel substantieel uitgebreid)

Anthonie Jacobus van Wijngaerdt (1808-1887) schilderX


Y


ZZie ook voor diverse andere artikelen op Wikipedia:

Geschiedenis van Gouda (overzicht)

Geschiedenis van Gouda (artikel)

Lijst van rijksmonumenten in Gouda (overzicht)

Lijst van beelden in Gouda (overzicht)

Lijst van burgemeesters van Gouda (overzicht)

Mijn gebruikerspagina


Lafebernaar begin artikel

Reacties graag naar :

Lafeber
LafeberTerug naar homepage