Aart Cornelis Lafeber (1895-1967) en Elizabeth Bernarda van Beek (1883-1955)

Aart Cornelis Lafeber was gezaghebber bij het binnenlands bestuur in Nederlands Indië en na zijn Indische periode hoofdonderwijzer in Rotterdam en 's-Gravenhage.

Hij slaagde in 1914 voor zijn onderwijzersakte en in 1918 voor de hoofdakte. In de jaren twintig van de vorige eeuw was hij werkzaam in Nederlands-Indië in diverse functies bij het binnenlands bestuur. Daarna was hij in de jaren dertig werkzaam als schoolhoofd in Rotterdam en vanaf 1940 als schoolhoofd in Den Haag.

Hij was tevens schrijver van (christelijke) jeugdboeken.
Onder het pseudoniem A.C. ter Gouw schreef hij o.a. “Indische Joop” en “Indische jongens”, uitgegeven bij G.F. Callenbach te Nijkerk.

Hij werkte ook mee aan de reeks schoolboekjes uitgegegeven door G.B. van Goor Zonen's "Jaap en Gerdientje" van de schrijver Anne de Vries. Het zevende en negende deeltje van deze reeks ("De grote reis" en "In het warme land" verscheen in samenwerking met Aart Cornelis Lafeber, die zijn ervaringen in Nederlands Indië daarvoor gebruikte.bron: familiearchief © Jan Lafebergezin Aart Cornelis Lafeber en Elizabeth Bernarda van Beek
gezin Aart Cornelis Lafeber en Elizabeth Bernarda van Beek
De beide bovenste foto's zijn gemaakt in Makele op Celebes, het huidige Sulawesi © familiearchief Lafeber
gezin Aart Cornelis Lafeber en Elizabeth Bernarda van Beek
Celebes het huidige Sulawesi

Aart Cornelis Lafeber
(1895-1966)
en
Elizabeth Bernarda van Beek
(1883-1955)


kinderen :

Albertus Franciscus (1920-)
Cornelia Johanna (1923-2000)
Hendrik Johan (1924-2003)

llustraties :
Indische Jongens, A.C. ter Gouw (omslagillustratie S. Schröder), uitgave 1936
© Uitgeverij Callenbach, Nijkerk
Indische Joop, A.C. ter Gouw (omslagillustratie S. Schröder), 1e druk 1933 © Uitgeverij Callenbach, Nijkerk
Indische Joop, A.C. ter Gouw (omslagillustratie S. Schröder), 2e druk 1933 © Uitgeverij Callenbach, Nijkerk
Jaap en Gerdientje, de grote reis, Anne de Vries in samenwerking met A.C.Lafeber (illustraties Tjeerd Bottema), 3e druk 1953 © Uitgeverij G.B. van Goor Zonen's, 's-Gravenhage, Djakarta
Jaap en Gerdientje, in het warme land, Anne de Vries in samenwerking met A.C.Lafeber (illustraties Tjeerd Bottema), 2e druk 1953 © Uitgeverij G.B. van Goor Zonen's, 's-Gravenhage, Djakarta

bron : NRC 3 januari 1920

bron : NRC 28 april 1926

bron NRC16 september 1929


terug naar stamreeks

terug naar erfenis

terug naar home